Milan Hausner

* 1929,
2000,
psychiatrist

 

notes:
MUDr.
V roce 1953 promoval na Lékařské fakultě Karlovy univerzity, v letech 1954–1965 působil na odloučeném univerzitním pracovišti. Od té doby se datují jeho experimenty s LSD a psychoterapií.