Marian Zervan

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava) (Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika),