Vojtěch Ullmann

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Kniha o nové fyzice (Základy teorie kvantové gravitace), Jaroslava Jiskrová - Máj, Praha