Robert Julius Jacobsen

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966/06/23   Sochařství, architektura, stavebnictví, Výtvarná práce, 14, 12, 1966/06/23, 8-9
1987   Nový realismus (Prohlášení zaslané Muzeu moderního umění v New Yorku, 1945), Dánští umělci ze skupiny COBRA, , , 1987, 15-16