Miroslav Marček

* 11. 7. 1929, Priekopa (Sobrance), Slovensko (Slovakia)
† 31. 7. 1995, Martin (Martin), Slovensko (Slovakia)
painter, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0151719

Miroslav Marček
Martinský motív
1959
malba
olej, karton
50 x 71 cm
Miroslav Marček
Zátišie
1960
dřevořez (X 1)
papír
515 x 540
Miroslav Marček
Zátišie s hruškami
1960
dřevořez (X 1)
papír
440 x 625
Miroslav Marček
Lunapark
1960
dřevořez (X 1)
papír
453 x 628
Miroslav Marček
Betonáreň
1960-1964
kombinovaná technika
papír
540 x 609
 

Miroslav Marček

Miroslav Marček, rodák z Martina - Priekopy (11. júla 1929), v päťdesiatych rokoch študoval na maliarskom oddelení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave u profesorov Jána Želibského a Ľudovíta Fullu (absolvoval v roku 1955). Popri maľbe, kresbe, voľnej a užitej grafike a ilustráciách sa venoval aj spolupráci s architektami. V každom z týchto žánrov rád zdôrazňoval najmä rustikálnu robustnosť tvaru a dá sa teda povedať, že expresívno-figuratívny výraz jeho maľby a grafiky má základ v názorovom príbuzenstve s členmi Skupiny Mikuláša Galandu.
sme.sk, 26.8.2017

Miroslav Marček

 

Miroslav Marček

Miroslav Marček
Martinský motív
1959
malba
olej, karton
50 x 71 cm
Miroslav Marček
Zátišie
1960
dřevořez (X 1)
papír
515 x 540
Miroslav Marček
Zátišie s hruškami
1960
dřevořez (X 1)
papír
440 x 625
Miroslav Marček
Lunapark
1960
dřevořez (X 1)
papír
453 x 628
Miroslav Marček
Betonáreň
1960-1964
kombinovaná technika
papír
540 x 609
Miroslav Marček
Noc
1961-1964
kombinovaná technika
papír
330 x 450
Miroslav Marček
Malatinčan II.
1964
kombinovaná technika
papír
62 x 44 cm
Miroslav Marček
Vyhlásenie Povstania
1964
kombinovaná technika
papír
620 x 497
Miroslav Marček
Šedé zátišie
1964
kombinovaná technika
papír
450 x 625
Miroslav Marček
Malatiná
1964
kombinovaná technika
papír
449 x 624
Miroslav Marček
Chlapci
1964
kombinovaná technika
papír
626 x 498
Miroslav Marček
Víťazi
1964
kombinovaná technika
papír
620 x 497
Miroslav Marček
Akcia
1964
kombinovaná technika
papír
450 x 590
Miroslav Marček
Rybár
1965
kombinovaná technika
papír
451 x 625
Miroslav Marček
Lode
1965
kombinovaná technika
papír
450 x 625
Miroslav Marček
Skupinár
1971
tisk
papír
720 x 514
Miroslav Marček
V dielni
1971
tisk
papír
550 x 453
Miroslav Marček
Výcvik
1974
tisk
papír
426 x 610
Miroslav Marček
Zoskok
1974
tisk
papír
626 x 450
Miroslav Marček
Čistička
1979
kombinovaná technika
papír
500 x 706
 

Miroslav Marček

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1949 - 1955   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Fulla Ľudovít , *1902

Miroslav Marček

from - to   institution, city, notes
1949 - 1955   Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava), studium

Miroslav Marček

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Svaz československých výtvarných umělců, ústřední výbor, *

Miroslav Marček

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1979   Miroslav Marček, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1980/07/03 - 1980/08/30   Miroslav Marček: Grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/11/08 -   Miroslav Marček: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/04   Výstava skupiny M. Galandu, Krajská správa lesov, Žilina (Žilina)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/01/23 - 1958/02/20   Výstava skupiny Mikuláša Galandu, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960/05 - 1960/07   Súčasná slovenská grafika 1945-1960, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1961/03/31 - 1961/04/23   Současná slovenská grafika 1945-1960, Galerie Hollar, Praha
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965/05 - 1965/08   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1966/09/04 - 1966/09/31   Grafika 1963 - 1966, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1967/02/12 - 1967/03/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1971/10/23 - 1971/11/28   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea, Musei Civici del Castello Visconteo, Pavia
1973/05/18 - 1973/06/24   25 víťazných rokov, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1974/06/30 - 1974/07/30   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1974/09/05 - 1974/09/30   Středoslovenští výtvarní umělci k 30. výročí Slovenského národního povstání, Dům umělců, Hradec Králové (Hradec Králové)
1974/10 - 1974/11   Bojujúca grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1974/10 - 1974/11   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců, Mánes, Praha
1975/10/09 -   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás, Csonváry Terem, Budapešť (Budapest)
1976/09/30 - 1976/12/05   Intergrafik 76, Museum für deutsche Geschichte, Berlín (Berlin)
1977/01/24 - 1977/02/06   Život a práca v socialistickom Československu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/06/16 - 1978/07/16   Maĺba, plastika, grafika stredoslovenských výtvarných umelcov, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/09/03 - 1978/10/31   V. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/10/28 - 1979/12/03   V. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/31/01 - 1980/02   Současná slovenská grafika, Mánes, Praha
1981/10 - 1981/11   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1982/01/16 - 1982/03/15   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1983/10/26 - 1984/02/15   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984/08 - 1984/09   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1987/09/24 - 1987/11/15   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/03 - 1989/04   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1989/04 - 1989/05   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1989/05 - 1989/06   XX. rokov slovenskej grafiky, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1989/11 - 1989/12   XX. rokov slovenskej grafiky, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1990/12/07 - 1991/01/27   Pohľad kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/08/21   31. aukce, Topičův salon (2007-), Praha

Miroslav Marček

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Výstava skupiny M. Galandu, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1960   Súčasná slovenská grafika, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1961   Súčasná slovenská grafika (1945 1960), Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Prírastky slovenského umenia za roky 1959-1964, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1971   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea
  1974   Bojujúca grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1974   Slovenské národní povstání v dílech českých a slovenských výtvarných umělců
  1974   Stredoslovenskí výtvarní umelci k 30. výročiu Slovenského národného povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1975   Csehszlovák grafika és kisplasztika kiállítás
  1976   Intergrafik 76, Verband Bildender Künstler Deutschlands (VBKD) / Verband Bildender Künstler der DDR, Berlín (Berlin)
  1980   Současná slovenská grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Slovenský drevorez a drevoryt 20. storočia, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1982   2. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1983   3. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   5. celoslovenská výstava kresby, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1989   XX. rokov slovenskej grafiky, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  2006   Slovenská grafika 20. storočia / Slovak graphic art of the 20th century, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Miroslav Marček: Výber z tvorby, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   31. aukce, Galerie Dolmen, Praha
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Lunapark
  1960   Zátišie
  1960   Zátišie s hruškami
  1960-1964   Betonáreň
  1961-1964   Noc
  1964   Akcia
  1964   Chlapci
  1964   Malatiná
  1964   Šedé zátišie
  1964   Víťazi
  1964   Vyhlásenie Povstania
  1965   Lode
  1965   Rybár
  1971   Skupinár
  1971   V dielni
  1974   Výcvik
  1974   Zoskok
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Martinský motív
  1964   Malatinčan II.
  1979   Čistička
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Výstava skupiny Mikuláša Galandu

Miroslav Marček

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Skupina Mikuláša Galandu, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 89-90

Miroslav Marček

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Za umění mladé nejen věkem..., Květen, 3, 12, 674-675
  1966   Ceny Víta Nejedlého, Výtvarná práce, 11

Miroslav Marček

year of award   award name, type, notes
1975   Cena KNV Banská Bystrica, 1. cena, na výstavě Současná slovenská grafika
1977   Cena Víta Nejedlého, 1. místo
1979   Grand Prix, 1. místo, současná slovenská grafika, Praha