Karel Urban

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2004/12/15 - 2005/01/30   Úhly pohledů: Brno ve fotografiiích studentů Fakulty výtvarných umění, Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno (Brno-město)
2008/06/25 - 2008/07/25   Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2008, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)