Aleš Rezler

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Aleš Rezler: Grafika
1990 ?   Aleš Rezler: Grafika
1997   Aleš Rezler: Gryt a paměť / Gryt and a Memory (Práce na plechu a na papíře / Works on Metal and on Paper)
2000   Ales Rezler: Old Speak (Arbejder i metal og papir)
2002   Aleš Rezler: Kresby, obrazy / Drawings, Pictures
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1997   Česká koláž
1997   Czech Collage
1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
1999   Hommage à Franz Kafka
2000   Kde je tvé srdce doma
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2008   Salon kutnohorských výtvarníků
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2003 (XII. Por - Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   V současném výtvarném umění je nemnoho umělců..., Aleš Rezler: Grafika, , , 1989, -
1992   Knopiáda v Celetné, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 10, 1992/05/14, 7-7
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Jestliže se nám zdá, že dílo se stane uměním..., Aleš Rezler: Gryt a paměť / Gryt and a Memory, , , 1997, -
2000   Ales Rezler (Old speak eller tilbage til en formodet fortid), Ales Rezler: Old Speak, , , 2000, -
2002   Dílo Aleše Rezlera ve své hutné a přesvědčivé výpovědi... / Aleš Rezler´s work in its compact and convincing expressioin..., Aleš Rezler: Kresby, obrazy / Drawings, Pictures, , , 2002, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2001   Aleš Rezler: Kresby a obrazy
2002   Aleš Rezler: Kresby, obrazy
2008   Aleš Rezler: Kresby a obrazy
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1994   Informační konzerva
1994   Symbols of Three (malba grafika performance video)
1994   Symbols of three Generations (malarstwo, grafika, performance, wideo)
1998   Steffi Rauchwarter, Ales Rezler, Katarina Zavarská
1998   Moje mořské dobrodružství začíná...
1999   Hommage à Franz Kafka
2001   Ohraničení / Begrenzung
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Ohraničení / Begrenzung
2008   Salon kutnohorských výtvarníků
2009   Aleš Rezler: Kresby, obrazy, Marcela Pospíšilová: Keramika
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
Poster
published, title (subtitle)
2009   Aleš Rezler: Kresby, obrazy, Marcela Pospíšilová: Keramika
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
Text
published, title (subtitle)
1989   Jestliže se nám zdá, že dílo se stane uměním...
1992   Aleš Rezler patří k experimentujícím grafikům
1994   Aleš Rezler tvoří kovové reliéfy a objekty...
2000   Na začátku tvorby Aleše Rezlera (1964)...
2001   Dílo Aleše Rezlera ve své hutné a přesvědčivé výpovědi...