Aleš Rezler

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Pavel Šmíd: Zajíčci a jezdci
1996   Helena Horálková: Labyrinty
1996   KW: Starší věci
1996   Karen Kunc: Divining Voice
1997   Daniel Balabán: Všední nesmrtelnost (Obrazy a fotopráce)
1997   Svatopluk Klimeš: Stratifikace ohně (Obrazy, instalace, performace)
1997   Martin Mainer: Práce na papíře (Hrady, zámky a zvířata)
1997   Aleš Rezler: Gryt a paměť / Gryt and a Memory (Práce na plechu a na papíře / Works on Metal and on Paper)
1997   Otto Herbert Hajek: Znamení prostoru / Die Raumzeichen
1998   František Vysekal (1882 - 1947)
1999   Michal Šarše
1999   Martin Zálešák
2001   Stanislav Diviš: Dva světy, obrazy
2002   Michal Cihlář: 42 let / suché jehly, barevné linority, užitá grafika
2002   Václav Linek: Kreslený humor, výběr z užité tvorby
2004   Jaroslav Alt (2004)
2004   Marius Kotrba: Sochy, kresby
2005   Jakub Špaňhel: Sejdeme se na hřbitově
2006   Václav Radimský (1987 - 1946): Výběr z malířské tvorby
2006   Josef Krčil: 1906-1985 (ke 100. výročí narození autora)
2006   Jan Paul: Obrazy
2006   Radan Wagner: Mezi světy / Between Worlds
2007   Barbora Lungová: Obrazy
2007   Petr Pastrňák: Ve větru
2007   Jaromír Novotný: Vítejte!
2007   Petr Pasterňák: Ve větru (Obrazy, grafika)
2008   Rudolf Adámek 1882 - 1953: Obrazy, grafika, ilustrace
2009   Miloslav Polcar: Obrazy, grafika, objekty
2010   Ondřej Maleček: Z luhů a hájů
2010   Igor Grimmich: Když někdo někde je, tak není nikde jinde (obrazy)
2012   Jan Charles Vondrouš 1884-1970: Grafika, kresby
2013   Jiří Macek 1941 - 2008: In memoriam (obrazy, kresby, monotypy, archivní materiál)
2014   Alva Hajn 1938-1991: Obrazy, objekty, kresby
2015   Jiří Petrbok: Po pitvě / Pitva draka
2016   Joska Skalník: sny / situace / hry (obrazy, grafika, objekty, koláže)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Pocta Zdeňku Pešánkovi
1996   Jaroslav Jareš, Oldřich Koníček, Josef Jan Šedivý
1999   Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910
2000   Jenewein Kutná Hora (Sympozium současného výtvarného umění)
2000   Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (02-12 / 2000 Sankturinovský dům)
2002   Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001 (Adámek Alt st. Balabán Birchler-Suchánková Černický Diviš Franta Jenewein Klusáček Koníček Krčil Kunc Mainer Petrbok Placht Reynek Surůvka Šedivý Šmíd Špaňhel Trabura)
2003   Jenewein Kutná Hora (III. sympozium současného výtvarného umění)
2004   Jenewein Kutná Hora (IV. sympozium současného výtvarného umění)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996-2004
2005   Jenewein Kutná Hora (V. sympozium současného výtvarného umění)
2006   Jenewein Kutná Hora (VI. Sympozium současného výtvarného umění)
2008   Jenewein Kutná Hora (VIII. sympozium současného výtvarného umění)
2008   Salon kutnohorských výtvarníků
2009   Jenewein Kutná Hora (IX. sympozium současného výtvarného umění)
2010   Jenewein Kutná Hora (X. sympozium současného výtvarného umění)
2011   Čeští umělci ve Francii 1900-1918
2013   Jenewein Kutná Hora (XIII. sympozium současného výtvarného umění)
2014   Jenewein Kutná Hora (XIV. sympozium současného výtvarného umění)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2006   Korespondence, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Středočeské ateliéry (1), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Hrady, zámky a zvířata Martina Mainera, Denní telegraf, , , 1997/07/18, 0-0
1997   Martin Mainer patří k představitelům generace autorů..., Martin Mainer: Práce na papíře, , , 1997, 0-0
1997   Práce Paměť a gryt vznikly z části... / The work Memory and Gryt arose partly..., Aleš Rezler: Gryt a paměť / Gryt and a Memory, , , 1997, -
1999   Josefinské reformy konce 18. století..., Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910, , , 1999, 5-10
1999   Účast autorů na výstavách Krasoumné jednoty v letech 1935 - 1910, Členové Krasoumné jednoty v Kutné Hoře 1835 - 1910, , , 1999, 11-13
2000   Sympozium současného výtvarného umění Jenewein - Kutná Hora..., Jenewein Kutná Hora, , , 2000, -
2003   Jiří Hůla: Číslo a počet (Kutná Hora, Galerie Felixe Jeneweina, Sankturinovský dům, 9.1.-28.2), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 4, 2003/02/20, 6-6
2005   Balabán, Balcar, Birchler-Suchánková, Czsesaný, Černický, Diviš, Franta, Korpaczewski, Lysáček, Mainer, Nesázal, Petrbok, Placht, Pražák, Sokač, Surůvka, Šich, Šmíd, Špaňhel, Trabura, Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996-2004, , , 2005, 0-0
2005   Otto Placht (1962), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 374-379
2005   Otto Placht, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 505-506
2006   Jan Paul projevoval výtvarné vlohy..., Jan Paul: Obrazy, , , 2006, -
2008   Jiří Černý, Středočeské ateliéry, , , 2008, 39-43
2008   Jan Dvořák, Středočeské ateliéry, , , 2008, 44-48
2008   Alena Ertlová, Středočeské ateliéry, , , 2008, 49-53
2008   Petr Kmošek, Středočeské ateliéry, , , 2008, 64-68
2008   František Králík, Středočeské ateliéry, , , 2008, 84-88
2008   Václav Molenda, Středočeské ateliéry, , , 2008, 114-118
2008   Josef Pospíšil, Středočeské ateliéry, , , 2008, 144-148
2008   Pavel Rajdl, Středočeské ateliéry, , , 2008, 159-163
2008   Jaroslav Rezler, Středočeské ateliéry, , , 2008, 169-173
2008   Josef Švarc, Středočeské ateliéry, , , 2008, 194-199
2008   Václav Zoubek, Středočeské ateliéry, , , 2008, 209-213
2008   Žijeme dnes ve světě předjímaném výstižně analogiemi..., Jenewein Kutná Hora, , , 2008, -
2008   Po první vlně symbolismu v Čechách..., Rudolf Adámek 1882 - 1953: Obrazy, grafika, ilustrace, , , 2008, -
2009   Hlína jako prostředek uměleckého vyjadřování..., Marcela Pospíšilová, , , 2009, -
2010   Otto Gutfreund, český sochař světového věhlasu, vystavuje v Jeneweinově galerii, Kutnohorský deník, , 11, 2010/01/14, -
2011   Přírůstky sbírek GFJ 1996-2011, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 9, 2011/05/05, 5-5
2012/01/12   Vanitas, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 1, 2012/01/12, 12-
2015   Ponořit! Dive! Tauchen!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 23-24, 2015/12/03, 12-12
2016   S Kolínem je spjata celá řada..., Joska Skalník: sny / situace / hry, , , 2016, -
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2006   Martin Balcar: Obrazy
Occassional Print
published, title (subtitle)
2005   Otto Placht: Šimanbej
2009   Marcela Pospíšilová
Text
published, title (subtitle)
2002   Thorbjørn Lausten: Světelné umění, instalace
2009   V roce 1994 pořádala Galerie Klatovy Klenová...
2009   Igor Grimmich (1970) absolvoval profesionální výtvarné školení...
Press News
published, title (subtitle)
2001   Karel Valter: Eta, eta, žlutí ptáci
2002   Michal Cihlář: 42 let / suché jehly, barevné linority, užitá grafika
2002   Nové přírůstky GFJ z let 1996-2001
2009   Slavoj Kovařík: Obrazy
Introductory Text
published, title (subtitle)
2009   Slavoj Kovařík: Obrazy