Jiřina Hauková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
[1992]   Elegie za Jindřichem Chalupeckým, ,
1958   Oheň ve sněhu (Verše z let 1947-1957), Československý spisovatel, Praha
1965   Mezi lidmi a havrany (Verše z let 1958 - 1962 ), Československý spisovatel, Praha
1970   Letorosty (Výbor z poezie 1940-1965), Československý spisovatel, Praha
1996   Záblesky života, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
2000   Básně, Torst, Praha