Dagmar Boehmová

* 2. 9. 1925, Mukacheve (Mukačevo)
Painter, Graphic Artist

 

another surname: Rychlá
middle name: M.
sex: Female

NK AUT: xx0079009

notes:
NK neuvádí 2008
malířka

Dagmar Boehmová

Poetická malířka Dagmar Boehmová (rozená Rychlá) se narodila 2.září 1925 v Mukačevu v Podkarpatské Rusi. Vyrůstala však v Praze, kde její matka brzy odhadla nesporný talent své dcery, který začala záhy a nekompromisně rozvíjet. První učitelkou jedenáctileté Dáší byla malířka chorvatského původu Ivanka Bukovacová-Javorská. Její soukromá škola byla tvrdá, ale prospěšná a budoucí malířka se úspěšně zúčastnila prvních školních výstav už na gymnáziu. V patnácti letech přešla do večerních kurzů v Sychrově škole v pražském Mánesu a další umělecké krůčky vedl malíř Stanislav Ježek a také František Janoušek i Jan Bauch. Dalo se předpokládat, že nic nemůže ohrozit její úspěšný start.
Nepříjemný dopad protektorátních poměrů však prožila již v oktávě gymnázia. V pololetí, právě před latinskou písemkou, přišlo rozhodnutí, proti němuž nebylo odvolání. Škola definitivně skončila a studenti měli být daleko lépe využiti v totálním nasazení. Dagmar Rychlá tehdy nastoupila u firmy Askania ve Voskovicích, která vyráběla letecká čerpadla. Přitom se stále zdokonalovala v malířství, tentokrát u Jiřího Krejčího, jehož vedení si dodnes velmi váží. Úspěšně složila zkoušky na Uměleckoprůmyslovou školu, avšak i ta byla mezitím uzavřena.
Po osvobození nastoupila letní trimestr na Akademii výtvarných umění v Praze. Studovala ve škole monumentálního malířství u profesora Jakuba Obrovského a dodnes si libuje, že tento pedagog nikdy neovlivňoval své žáky a nechal je svobodně růst. V závěru studií sice svobody rychle ubývalo, ale ve svém mládí měla ještě dost sil úspěšně oponovat a tak místo předepsaného „revolučního“ námětu zdařile absolvovala obrazem Karla Sabiny v přítomnosti Karla Hynka Máchy. Její cesta se pak ještě začala točit okolo divadelních prken, a tak následujícího půl druhého roku prožila na DAMU ve škole jevištního výtvarnictví profesora Františka Tröstera. V DISKU realizovala několik jevištních výprav a není žádným tajemstvím, že své divadelní intermezzo spojila s životem po boku Antonína Boehma, příchodem do Teplic a uskutečněním dvou výprav v teplickém a mosteckém divadle. Pak už se ale vrátila k figurální malbě, pro kterou byla předurčena. K první veřejné práci se dostala v roce 1955 a o tom, že velmi dobře obstála, se můžete přesvědčit na teplickém nádraží, v jehož vstupním prostoru technikou pískovaného skla zdařile znázornila historii i současnost lázeňství. Nadějná 60. léta ukončil v srpnu 1968 další pád do tmy s doživotním zatracením manžela, označeného za jednoho z nositelů „kontrarevoluce.“
Na nepříznivá léta nerada vzpomíná. Vyškrtnout je však nelze právě tak jako konstatování, že se nemá za co stydět a že obstála lidsky i umělecky. Nelze přehlédnout, že už na potlačení demokratického povstání v Maďarsku reagovala svým „Mementem 1956.“ V době, kdy překonávala v nemocničním ošetření svůj „čas ochořelého srdce,“ vzchopila se a grafickým jinotajem ztvárnila Krylovy písně „Veličenstvo kat“ a „Jeřabiny;“ dnes se už může prozradit, že byly poprvé vystaveny roku 1987 v Bílině jako nepatrné zadostiučinění za všechna příkoří. Milovníci výtvarného umění si oblíbili její „baletku“ v prostorách Krušnohorského divadla v Teplicích i všechna poetická zátiší, vytvářená technikou štětcových doteků. Nelze opomenout ani severočeskou krajinu od počátečního cyklu „Severočeský kraj“ až po cyklus „Salve“ se zážitky na přelomu 80. let.
I když o sobě prohlašuje, že je zapřísáhlou figuralistkou, jako krajinářka obstála také snad proto, že se i ke krajině chová jako k portrétu, zabývá se její psychikou, hledá charakter a snaží se dopracovat až k její zlomené duši.
Alena Rapprichová
zdroj - www.knihovna-teplice.cz

Dagmar Boehmová

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Akademie múzických umění, Praha, Divadelní fakulta, jevištní výtvarnictví
1945 - 1949   Akademie výtvarných umění, Praha, monumentální malba, Obrovský Jakub, *1882

Dagmar Boehmová

from - to   institution, city, notes
1952 - ????   Teplice (Teplice), Teplice (Teplice)

Dagmar Boehmová

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Svaz československých výtvarných umělců, *

Dagmar Boehmová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/10 - 1955/12   Členská výstava krajského střediska ÚSČSVU, Zámek Teplice, Teplice (Teplice)
1974/05/07 - 1974/05/26   Dagmar Boehmová, Galerie Na Slovanech, Praha
2011/02/24 - 2011/03/27   Dagmar Boehmová: Ohlédnutí, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1953/05/15 - 1953/10   II. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/12   Malíři a sochaři Ústeckého kraje, Krajské muzeum, Teplice (Teplice)
1960   14. expozice svazové pobočky v Ústí nad Labem, Oblastní klub horníků a energetiků, Most (Most)
1967   2. teplický salon výtvarného umění, Teplice (Teplice), Teplice (Teplice)
1975/05 - 1975/07   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha

Dagmar Boehmová

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Dagmar Boehmová
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   II. přehlídka československého výtvarného umění 1951-1953, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Čtrnáctá jubilejní členská výstava - Most 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1967   Svaz československých výtvarných umělců (Pobočka Ústí nad Labem 1967), Svaz československých výtvarných umělců, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Ústečtí vystavují, Výtvarná práce
  1957   Výstava ústeckých výtvarníků, Výtvarná práce
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Dagmar Boehmová: Ohlédnutí, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha