Ladislav Saučin

* 6. 2. 1920, Košice (Košice), Slovensko (Slovakia)
Art Historian, art critic

 

nationality: Slovak
sex: male

NK AUT: xx0032344

Ladislav Saučin

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1941 - 1944   Univerzita, Budapešť (Budapest), Filozofická fakulta

Ladislav Saučin

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), filozofická fakulta
???? - ????   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Hviezdoslavovo nám. 18, externí pedagog
1970 - 1973   Ústav teorie a dějin umění SAV, Bratislava (Bratislava), ředitel

Ladislav Saučin

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Výtvarná moderna Slovenska (Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2004 (XIII. Ro – Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)

Ladislav Saučin

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Július Jakoby, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1962   Elemír Halász-Hradil a umenie jeho doby, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1973   Jozef Fabini, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)

Ladislav Saučin

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Staudt 1907-1967, Galéria a predajňa SFVU Dielo, Bratislava (Bratislava)
  1974   Július Lörincz: SNP 1944, Podunajské múzeum, Komárno (Komárno)
  1977   Július Lörincz: Neporaziteľní, Október, ktorý otriasol svetom
  1978   Ernest Zmeták: Talianska krajina, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1979   Ernest Zmeták: Talianská krajina (Akvarel - kresba), Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1979   Vincent Hložník: Grafika, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Július Lörincz: Celoživotné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Ernest Zmeták: Súborné dielo, Zväz slovenských výtvarných umelcov, západoslovenská krajská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1984   Jozef Baláž, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1986   Anton Hollý, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
  1993   Jozef Baláž: Tisíce čiar života, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
  2010   Blanka Votavová: Údolie pamäti, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve
  1970   Alexander Trizuljak, Julius Jakoby, Galerie Mahlerstrasse, Vídeň (Wien)
  1980   Současná slovenská grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Ernest Zmeták (S použitím umelcovho vlastného životopisu zostavil a doplnil Ladislav Saučin), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Malíř revoluce Julius Lörincz, Výtvarná kultura, 43-47
  2006   Umelecký model světa (Na okraj súťaže a výstave z príležitosti 50. výročia založenia KSČ), Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 278-281

Ladislav Saučin

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974/08/28 - 1974/09   Jozef Baláž: Grafika / Povstanie 1944 - Oslobodenie - Spomínanie, Galerie Platýz, Praha
1978/09/03 - 1978/12/17   Vincent Hložník, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/01/11 - 1979/02/11   Vincent Hložník: Grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1979/01/26 - 1979/02/25   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/04 - 1979/05   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/06 - 1979/07   Ernest Zmeták: Talianska krajina. Akvarel - kresba, Krajská galéria, Nitra (Nitra)
1980/08/24 - 1980/10/31   Ernest Zmeták, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/12/11 - 1981/01/18   Sibylla Greinerová, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1986/05/16 - 1986/06   Antonín Hollý, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/06 - 1969/07   Súčasné tendencie v slovenskom maliarstve, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1977/06/14 - 1977/07/15   Obraz krajiny v premene čias 1948-1977, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1977/07/20 - 1977/08/18   Obraz krajiny v premene čias (1948-1977), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1977/10/23 - 1977/12/15   IV. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/09/03 - 1978/10/31   V. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/10/28 - 1979/12/03   V. bienále Súčasná slovenská grafika, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/08/24 - 1980/10/30   VI. medzinárodné bienále drevorezu a drevorytu, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/31/01 - 1980/02   Současná slovenská grafika, Mánes, Praha

Ladislav Saučin

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1979/01/11 - 1979/02/11   Vincent Hložník: Grafika, Galerie Václava Špály, Praha
1986/05/16 - 1986/06   Antonín Hollý, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)

Ladislav Saučin

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/04 - 1984/05   Ernest Zmeták: Súborné dielo, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/08/07 - 1966/08/28   Francois & Michel Kollar: Fotografie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)

Ladislav Saučin

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   K problematike socialistického výtvarného prejavu na Slovensku, Výtvarná práce