Dagmar Landová

Photographer

 

sex: female

notes:
NK-2016/12 ne

Dagmar Landová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Jaroslav Horejc: Sochařské dílo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1980   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výstava obrazů, Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského, Přerov (Přerov)
  1980   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1942-1980, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Jiří Mocek Prag: Gemalde, Zeichnungen
  1983   Jiří Mocek: Kresby, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1983   Oldřich Kulhánek: Kresby, Dům kultury ROH, České Budějovice (České Budějovice)
  1986   Kolářský: Medaile, mince
  1986   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výběr z díla 1972 - 1986, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Oldřich Kulhánek: Grafika, kresby
  1987   Jiří Mocek: Obrazy, kresby, Galerie Fronta, Praha
  1987   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z díla 1965 - 1987 (Obrazy, monotypy, kresby), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Jiří Mocek: Obrazy, kresby
  1990   Marie Hlobilová - Mrkvičková: Výběr z díla, Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Přerov (Přerov)
  1990   Mistr Týnské kalvárie (Pražská řezbářská dílna předhusitské doby), Národní galerie v Praze, Praha
  1991   Zdeněk Chotěnovský: Výběr z malířského díla 1965 - 1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Václav Brožík (1851-1901), Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Jiří Mocek 1965 - 2009, Art D, Grafický ateliér Černý, s.r.o., Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Pražské sochy a pomníky, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1981   Habánská fajáns 1590–1730
  1987   Kamenina v Čechách a na Moravě
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Polymery ve výtvarné praxi, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1983   Románské umění v Čechách a na Moravě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1984   Románské umění v Čechách a na Moravě, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1995   Jiří Mocek
  2005   František Ženíšek (1849-1916), Národní galerie v Praze, Praha