Václav Bělohradský

* 17. 1. 1944, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Essayist, philosopher, Sociologist, Aesthetician

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19981000419
VIAF: 56420

notes:
1970 emigroval do Itálie

Václav Bělohradský

Významný český filosof a sociolog, který od roku 1970 žije v Itálii a po roce 1989 působí střídavě vedle této jihoevropské země též v Česku, je řazen k postmoderním myslitelům.
Narodil se na Vinohradech, rodina později bydlela na Žižkově. „Jednou bude ze Žižkova pražský Montmartre, kde umělci, studenti, intelektuálové a antikonformisté všeho druhu najdou azyl před novoestablishmentem devadesátých let," řekl.
Byl vášnivý cyklista a hráč košíkové. Při středoškolských studiích měl štěstí na liberální gymnázium. V posledním ročníku byli ale sloučeni s tvrdě komunistickou střední školou na Sladkovského náměstí a nikdo okolo něj nedostal doporučení na vysokou školu. Odešel tedy na stavbu v Kralupech, aby si polepšil kádrově, a po roce se skutečně dostal na univerzitu. Zapsal se do kurzů italštiny. V roce 1966 se mu podařilo získat tříměsíční stipendium na univerzitu v Janově. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudoval češtinu a filosofii. Rigorózní práci o markýzi de Sade obhájil v roce 1969.
V tomtéž roce si znovu zažádal o stipendium do Janova, kam odjel. O něco později ho následovala i manželka Alenka. V Itálii nakonec oba zůstali. Bělohradský působil na Filozofickém institutu v Janově, od roku 1973 byl tamtéž profesorem sociologie. V Itálii se setkal s anarcholiberálem Dariem Stafou, se kterým založil nakladatelství Škorpión.
V zahraničí spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a českým disentem. Byl signatářem Charty 77. Svá díla vydával nejdříve v Itálii, později v českých exilových nakladatelstvích.
V Česku začal působit v roce 1989, je profesorem na Fakultě sociálních věd UK v Praze a profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu.
Několik citací Václava Bělohradského:
„Doba se tak rychle mění, že životní zkušenosti starších lidí začínají být na obtíž.“
„Člověk je rušivý element každé organizace.“
„Demokracie má tři nepřátele. Za prvé náboženský fundamentalismus, který nepřipouští jiné než doslovné čtení posvátného textu. Druhým nepřítelem je nacionalismus, který podřizuje svobodu řeči mýtu o společném původu obyvatel státu. Třetím nepřítelem je expert, jehož názor se postupně stává jedinou zárukou legitimity zákonů. Tato redukce legitimnosti zákonů na názor experta ohrožuje dnes demokracii nejvíce.“
„Opakovat se je stále snadnější a myslet je stále těžší.“
praha3.cz, 12.6.2017

Václav Bělohradský

 

Václav Bělohradský

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta

Václav Bělohradský

from - to   institution, city, notes
1969 - ????   Sešity pro mladou literaturu (Sešity pro literaturu a diskusi), Praha, Národní 9, člen redakční rady
1973 - ????   Janov (Genova), Janov (Genova), profesorem sociologie vědění na univerzitě
1973 - ????   Terst, Terst (Trieste), profesorem sociologie vědění na univerzitě
1990 - ????   Univerzita Karlova, Praha, hostující profesor

Václav Bělohradský

from - to   group, *creation, notes
1970 - ????   exil, *, Itálie

Václav Bělohradský

symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/12/19 - 1995/12/20   Umění a kultura 90. let - rozptýlená koncentrace, Akademie výtvarných umění, Praha
1997/06/24 - 1997/07/13   Důvod věcí neviditelných, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
1997/12/04 - 1997/12/05   Faust...metaforou k současnosti, Goethe-Institut Prag, Praha

Václav Bělohradský

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2003   Nevšední setkání, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Ediční poznámka ke sborníku ´Přirozený svět jako politický problém´, Do různých stran, 253-256
  2005   Medailony partnerů, Jak myslet média, 89-90
  2005   Postdemokracii je lobbování a bavičství (Rozhovor s česko-italským filozofem Václavem Bělohradským), Jak myslet média, 12-30
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Faust...metaforou k současnosti, Happy End Production, Praha

Václav Bělohradský

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Přirozený svět jako politický problém (Eseje o člověku pozdní doby), Československý spisovatel, Praha

Václav Bělohradský

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Tomáš Císařovský: Bez koní, Galerie Rudolfinum, Praha
  2015   Jiří David: Apotheosis, Apocalypse, Apocryphon: Deified Nations, Deified Art, Verlag der Buchhandlung Walther König, Kolín nad Rýnem (Köln)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Mezi Ezopem a Mauglím, Unie výtvarných umělců, Praha
  2000   Konec světa? / The End of the World?, Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2019   Za pravdu, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Hostina (Filozofický sborník), Sixty-Eight Publishers, Corp., Toronto
  1993   Káva u Kische (III.), Radioservis, a.s., Praha
  1995   Jiří David: Skryté podoby / Hidden image, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2014   Mezera (Mladé umění v Česku 1990-2014), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Alén Diviš: Paralelní historie (Sborník sympózia), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Atlas of Transformation, tranzit.cz, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Markýz de Sade a krize metafyziky, Sešity pro literaturu a diskusi, 21-23
  1969   O ději a návratech, Sešity pro literaturu a diskusi, 1-2
  1969   O chalupě a chrámu, Sešity pro literaturu a diskusi, 48-50
  1969   Pomsta na svědkovi, Sešity pro literaturu a diskusi, 45-46
  1969   Pozemskost Ivana Karamazova, Sešity pro literaturu a diskusi, 32-34
  1969   Revoltující člověk, Sešity pro literaturu a diskusi, 41-45
  1969   Světlo, které si neseme sebou, Sešity pro literaturu a diskusi, 1-2
  2003   Záplava jako metafora aneb o demokratuře, stavu beztíže a nové totalitě (Rozhovor s česko-italským filozofem Václavem Bělohradským), Moc a nemoc médií, 12-25
  2006   Diskuse V, Alén Diviš: Paralelní historie, 88-93
  2006   Slovník existencialismu, Alén Diviš: Paralelní historie, 70-87
  2011   Globalizace. Všechno smetí v jednom slově, České umění 1980-2010, 400-410
  2011   Islands of Resistance. Between the First and the Second Modernity, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 21-27
  2011   O postmoderní době, České umění 1980-2010, 204-214
  2011   Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností, Mezi první a druhou moderností 1985-2012 / Between the First and Second Modernity 1985-2012, 15-20
  2011   Prozaické poměry. Mezi první a druhou moderností, České umění 1980-2010, 722-727
  2019   Společnost povolnosti: čtyři excesy, Prostory: Úvahy - autobiografie - rozhovory, 18-35
divadelní program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Václav Havel: Largo Desolato, Divadlo Na zábradlí, Praha

Václav Bělohradský

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   My Europe / Moje Evropa (Contemporary Czech Art and Design), European Economic and Social Commitee / Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel (Brussels)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Dvě výstavy českého umění ke kongresu AICA, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1996   Videozáznam, Detail, 16-16
  2000   Výstava Konec světa? naznačuje začátek nové historie (Pražský palác Kinských se stává ´vlajkovou lodí´ Národní galerie), Lidové noviny, 27-27
  2009   Cesta tam a zase zpátky aneb všechno je jinak / Dr Weg dorthin und wieder zurückboder: alles ist ganz anders (Vzpomínka po více než čtyřiceti letech na jednu z prvních studentských konfrontací s reálným kapitalismem / Eine Erinnerung nach mehr als vierzig Jahren an die erste Studentische Beginung mit dem realen Kapitalismus), Transit 68/89, 210-221
  2010   Mosty, sítě, mezery a zrcadla, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 334-338
  2010   Syzýgia, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 404-415