Miloš Bartoň

translator

 

sex: Male

NK AUT: jo2012679631

Miloš Bartoň

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2021   Anna Hulačová: Eating Planet, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Bohuslava Olešová: Žízeň nekonečna / A Thirst for the Infinite, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2021   Jaromír Novotný: Ostatní se nemění / Other Things Held Constant, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2022   Jan Ambrůz, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Marko Blažo: Strechomluvy / Roofoloquy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2005   Jan Merta: Obrazy 1985-2005, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2005   Jan Šerých: Abbey Road 2:45, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2005   Michal Kalhous: Nemaluju / I Don't Paint, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2006   Josef Bolf: Death Is Not the End?, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2006   Petr Kvíčala (From July 1984 to 28. 2. 2006), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Dominik Lang: Místo pro diváka / A Place for the Viewer, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Jiří Thýn: Fotografie / Photograph, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Viktor Pivovarov: Oni, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   Vojtěch Jasný: Fotografie / Photographs, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Dominik Lang: Spící město / The Sleeping City, tranzit.cz, Praha
  2011   Milena Dopitová: Ještě chvíli se zdržím / I'II Stay a Little Longer, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Sláva Sobotovičová: Mírný posun / Minimal Shift, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   Vladimír Houdek: Melancholie / Melancholy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2013   Daniel Balabán: Zpráva 2013 / Report 2013, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   Václav Girsa: Bratři, držme se / Brothers, stick together, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Adéla Svobodová: Antiobjekt / Antiobject, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2017   Džadoňova vila / Džadoň House, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2017   Jiří Thýn: Hledání monumentu II / In search of a Monument II, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Tadeáš Kotrba: Tři principy / Three Principles, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Hugo Táborský: Seriální abstrakce / Serial Abstractions, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Inge Kosková: Kresby, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Jiří Kuhnert: Sketch the dream, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Něco něčím / Daliborem Chatrným / By Virtue of / Dalibor Chatrný, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Tomáš Hlavina: Jedno a mnohé, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Tomáš Svoboda: Jako z filmu: Adaptace / Like a Movie: Adaptation, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   Pavel Korbička: Deflection, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2020   Jan Rajlich 100 (Mr. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Monogramista T.D: Duchampion, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Dobré zprávy: Slabikář, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2009   Dalibor Chatrný, Pavel Korbička: Prostorem pohybem, Mediagate (Galerie Brno), Brno (Brno-město)
  2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   ...a nezapomeňte na květiny, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   25. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 / 25th International Biennial of Graphic Design Brno 2012, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Epos 1967-1980, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2016   Epos 1967–1980, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Politika pravdy I: Mezi realitou a fikcí / Politics of Truth I: Between Reality and Fiction, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)
  2017   Sochy v ulicích: Dichtung und Wahrheit: Veřejná prostranství města Brna / Sculptures in the Streets: Dichtung aund Wahrheit: Public Spaces in the City of Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   1968: Computer.art (Pravá hemisféra / Levá hemisféra), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2018   Computer Graphic Re-visited 2.0, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2018   Rozhněvaná planeta 2: Operace pokračuje / Angry Planet II: Operation continues
  2019   Brno Art Open 2019 (Jsem závislý objekt / I Am a Dependent Object), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   Stará bydliště / Old Adresses, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Vojta Dukát: Fotografie z krabičky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   39 Bydlení ve městě / Living in the City, Vydavatelství ERA (Era21), Brno (Brno-město)
  2009   Zdeněk Lhoták: Dis-torza, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2011   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   Jaroslav Král, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
  2015   Jan Svoboda: I'm Not a Photographer, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2015   Tak teď tu: Komplementární svět Dalibora Chatrného / So now here: The complementary world of Dalibor Chatrný, Barrister & Principal, Brno (Brno-město)
  2016   Marie Kratochvílová, Spolek přátel Domu umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2017   Josef Jambor: Tišnovská sbírka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2017   Marian Palla: Nečitelná kniha, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Dům umění města Brna / House of Arts Brno, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Moravská galerie Mgzn (3), 3, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2017   Moravská galerie Mgzn (5), 5, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2019   Bulletin Moravské galerie v Brně (79), 79, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2019   Bulletin Moravské galerie v Brně (80 (Bauhaus 100)), 80, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2019   Moravská galerie Mgzn (9), 9, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2020   Bulletin Moravské galerie v Brně (81), 81, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2020   Bulletin Moravské galerie v Brně (82), 82, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Bulletin Moravské galerie v Brně (86), 86, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Bulletin Moravské galerie v Brně (85), 85, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   A Career with a Palette (The Artist, Art and Artistry in th 19th Century), Kariéra s paletou, 157-159
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Jan Svoboda (Dílo ve sbírkách Moravské galerie v Brně / Work in the collections of the Moravian Gallery in Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)