Jaromír Jágr

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1982   365 x dobrý den, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha