Jaromír Jágr

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1982   365 x dobrý den, kresba na obálce, Klub mladých čtenářů nakladatelství Albatros, Praha