Jaroslav Klápště

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Šebestián ve snu, Arca JiMfa spol s r.o., Třebíč (Třebíč)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1958   Mladí malíři: IV, Výtvarné umění, 8, 4, 1958/07/15, 162-165
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1979   Přehled pražských výstav srpen-září (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 6, 1979, -
1989   Žáci Fillovy školy (Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem), Průboj, Ústí nad Labem, , , 1989/09/09, 9-9
2001   Litoměřická řeč děkovná (Příloha VII.), Portrét 18. a 19. století ze sbírky litoměřického muzea, , , 2001, 104-113
2001   VII. festival komorní grafiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 19, 2001/09/27, 3-
Periodical
published, title (subtitle)
1960/07/09   Výtvarné umění