Peter Kuchta

* 1984, Skalica (Skalica), Slovensko (Slovakia)
architect

 

nationality: Slovak
sex: male

notes:
NK-2020/08 ne