Rudolf Mejsnar

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Rudolf Mejsnar: Tapiserie
1986   Rudolf Mejsnar: Tapiserie
1991   Rudolf Mejsnar
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1962   Textil a sklo
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1996   Užité umění 60. let
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (VIII. Man - Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1960   Užité umění a průmyslové výtvarnictví ze soutěže k 15. výročí osvobození, Výtvarná práce, 8, 15, 1960/08/01, 1-2
1962   Výstava textil a sklo v Galerii na Karlově náměstí, Výtvarná práce, 10, 20-21, 1962/11/23, 10-10
list of exhibitions/events
published, title (subtitle)
2010   Seznam výstav Galerie PRE
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění