Rudolf Mejsnar

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1961   Nové možnosti textilu, Výtvarná práce, 9, 13, 1961/07/10, 7-
1961   Nové pojetí tradičního materiálu, Výtvarná práce, 9, 18, 1961/09/14, 5-6
1989   Textil - oděv, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 16, 1989/08/08, 5-