Jiří Hovorka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Deník Haiku 2, Nakladatelství Čas,