Jiřina Hockeová

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1973/09/02 - 1973/10/07   Juraj Lauko: Dříve a nyní, Brno (Brno-město)
1975/03/23 - 1975/04/20   Česká podobizna v malířství 19. století, Brno (Brno-město)
1975/09/07 - 1975/09/28   František Emler: Obrazy z Vysočiny, Brno (Brno-město)
1976/12/19 - 1977/01/16   Olga Fridrichová - Steinzová, Brno (Brno-město)
1977/04/17 - 1977/05/22   Mladí výtvarníci jihomoravského kraje, Brno (Brno-město)
1977/09/04 - 1977/10/02   Česká sochařská kresba XX. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci, Brno (Brno-město)
1977/11/18 - 1978/01/01   Jan Gajdoš: Grafika; Jiří Vlach: Sochy, Brno (Brno-město)
1978/01/20 - 1978/02/26   Júlia Bartuszová: Obrazy, Brno (Brno-město)
1978/01/20 - 1978/02/26   Sociální skupina, Brno (Brno-město)
1978/03/03 - 1978/04/09   Miroslav Střelec: Plakáty, užitá tvorba, Brno (Brno-město)
1978/12/20 - 1979/01/21   Rudolf Hanych: Obrazy, Brno (Brno-město)
1979/04/08 - 1979/05/06   Pravoslav Kotík: Obrazy, Brno (Brno-město)
1979/12/16 - 1980/01/13   Česká portrétní malba 20. století, Brno (Brno-město)
1982/09/30 - 1982/10/31   Antonín Procházka, Brno (Brno-město)
1983/01/25 - 1983/02/20   Vlasta Vostřebalová - Fischerová, Brno (Brno-město)
1983/04/12 - 1983/05/15   Jiří Kemr: Keramika, Brno (Brno-město)
1983/09/06 - 1983/10/09   Antonín Jero 1907 - 1981: Typografie, grafika, Brno (Brno-město)
1983/10/18 - 1983/11/20   Karel Holan: Obrazy, Brno (Brno-město)
1983/11/29 - 1984/01/01   Vladimír Jiránek: Kreslený humor, Brno (Brno-město)
1984/11/13 - 1984/12/09   Bohumil Kubišta: Kresby a grafika, Brno (Brno-město)
1984/11/30 - 1985/01/01   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků, Brno (Brno-město)
1985/04/16 - 1985/05/19   Jaroslav Škarohlíd: Kresba, grafika, kombinované techniky, Brno (Brno-město)
1985/06/25 - 1985/07/21   Jaroslav Fousek: Obrazy, kresby, Brno (Brno-město)
1985/12/06 - 1986/01/12   Antonín Juračka: Kresby, Brno (Brno-město)
1985/12/06 - 1986/01/12   Studentské diplomové práce katedry architektonické tvorby FA VUT, Brno (Brno-město)
1986/01/21 - 1986/02/16   Pavel Sukdolák: Grafika, Brno (Brno-město)
1986/02/25 - 1986/03/30   Jiří Havlíček: Kresba, grafika, Brno (Brno-město)
1986/04   Eduard S. Kostrhon, Brno (Brno-město)
1986/04/22 - 1986/05/25   Devětsil - česká výtvarná avantgarda dvacátých let, Brno (Brno-město)
1986/12/16 - 1987/01/18   Jiří Šalamoun: Kresby atd.., Brno (Brno-město)
1987/01/27 - 1987/03/01   Ladislav Berger: Obrazy, kresby, Brno (Brno-město)
1987/03/10 - 1987/04/12   Jiří Hadlač: Výběr z tvorby, Brno (Brno-město)
1987/04/21 - 1987/05/24   Jaroslav Šerých, Brno (Brno-město)
1987/06/02 - 1987/07/05   Jarmila Totušková: Kresby a grafika, Brno (Brno-město)
1987/06/02 - 1987/07/05   Vladimír Svoboda: Obrazy, Brno (Brno-město)
1988/01/20 - 1988/03/13   Sociální umění dvacátých let na Moravě, Brno (Brno-město)
1988/04/13 - 1988/05/15   Naděžda Synecká: Grafika, Brno (Brno-město)
1988/06/09 - 1988/07/03   Ludmila Jandová: Pastely, Brno (Brno-město)
1988/11/30 - 1989/01/01   Jan Hrubý: Kreslený humor, Brno (Brno-město)
1989/05/24 - 1989/08/20   Moravská grafika 1989, Brno (Brno-město)
1989/10/31 - 1989/12/10   Tvorba pedagogů katedry výtvarné výchovy PF UJEP, Brno (Brno-město)
1990/03/13 - 1990/04/08   Ladislav Perůtka: Obrazy, Brno (Brno-město)
1990/04/17 - 1990/05/20   Otmar Oliva: Sochy, Brno (Brno-město)
1990/11/27 - 1991/01/01   Jiří Stejskal: Grafika, Brno (Brno-město)
1991/02/12 - 1991/03/17   Jaroslav Hořánek: Kresby a grafika, Brno (Brno-město)
1991/03/26 - 1991/04/28   Jana Jemelková: Grafika a kresba, Brno (Brno-město)
1991/12/03 - 1992/01/12   František Hradecký, Brno (Brno-město)
1992/03/03 - 1992/03/29   Luboš Dušek: Grafika a kresby, Brno (Brno-město)
1992/05/12 - 1995/06/07   Milan Magni: Kresba, grafika, malba, Brno (Brno-město)
1992/07/02 - 1992/08/30   Možnosti drobné plastiky, Brno (Brno-město)
1992/07/02 - 1992/08/30   Inez Tuschnerová: Černá a bílá, Brno (Brno-město)
1992/12/01 - 1993/01/03   Oldřich Vašica: Obrazy, Brno (Brno-město)
1993/04/06 - 1993/05/09   Eduard Ovčáček, Brno (Brno-město)
1993/12/14 - 1994/01/09   Adéla Matasová: Komunikace, Brno (Brno-město)
1994/02/08 - 1994/03/06   Petr Jedlička: Malba a plastika, Brno (Brno-město)
1995/02/01 - 1995/03/05   František Ronovský, Brno (Brno-město)
1995/05/25 - 1995/06/25   Jiří Žlebek: Sochy, Brno (Brno-město)
1995/06/29 - 1995/08/13   Petr Císařovský: Sochy, Brno (Brno-město)
1995/12/07 - 1996/01/07   Jan Konůpek: Výběr z tvorby (1905 - 1915), Brno (Brno-město)
1996/03/05 - 1996/04/07   Pavel Mühlbauer: Obrazy a kresby, Brno (Brno-město)
1996/03/05 - 1996/04/07   Jan Jemelka: Grafika (1980 - 1995), Brno (Brno-město)
1996/09/12 - 1996/10/13   Vladimír Drápal: Výběr z tvorby, Brno (Brno-město)
1996/12/17 - 1997/01/19   Jiří Havlíček: Graphica Alchymica, Brno (Brno-město)
2013/04/11 - 2013/05/26   Petr Jedlička: Retrospektiva / Života běh, Brno (Brno-město)