Milan Mejstřík

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1950 - 1955   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Kaplický Josef
1950 - 1955   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Muzika František