Milan Mejstřík

Book
published, title (subtitle), notes, publisher, city
1958   Svatba na vsi, přebal, vazba, Československý spisovatel, Praha
1959   Do Moskvy, , Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1959   Praha všedního dne, , Orbis, Praha
1964   Hry (Plešatá zpěvačka, Improvizace Almy neboli Pastýřův chameleon, Nenajatý vrah, Král umírá ), obálka, Orbis, Praha
1965   Poslední páska, Šťastné dny, Hra, , Orbis, Praha
1966   Dramata (Sisyfos a smrt, Nový Sisyfos, Spravedlnost v Miramaru, Flamineo), , Orbis, Praha
1966   Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko (Příběh o třetí sedmě druhé kohorty královské gardy z roku nula), obálka, Orbis, Praha
1967   Rudá magie a jiné hry (Hop, signore!, Sir Halewyn, Rudá magie, O ďáblovi, který sliboval hory doly), obálka, Orbis, Praha
1967   Doktor na pokladnu, obálka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1967   Speciální fotografické techniky, , Orbis, Praha
1968   Nanebevstoupení Sašky Krista (Dramatické variace na Isaaka Babela), obálka, Orbis, Praha
1968   Hry (Život člověka, Dny našeho života, Ten, který dostává políčky, Milé přízraky, Krásné Sabinky), přebal, Orbis, Praha
1968   Vysoká škola fotografie, , Orbis, Praha
1969   Spravedlivá pistole, typografie, Nakladatelství Dialog, Most (Most)
1969   Portrét ve fotografii, , Orbis, Praha
1969   Vrah v šarlatu, typografie, Nakladatelství Dialog, Most (Most)
1973   Umění padělatelů - padělatelé umění, , Orbis, Praha
1983   Objevy pod pyramidami (Zrod architektoniky ve starověkém Egyptě III. - V. dynastie), , Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1996   Pronásledování a zavraždění Jeana Paula Marata předvedené divadelním souborem blázince v Charentonu za řízení markýze de Sada (Drama o dvou dějstvích), obálka, Orbis, Praha
Periodical
published, title (subtitle), notes
1970   Tvar (Časopis pro užité umění a průmyslové výtvarnictví (8)), typografie
Guide
published, title (subtitle), notes
1964   Průvodce Obrazárnou Pražského hradu,
1965   Průvodce Obrazárnou Pražského hradu,