zdroj: http://ktdu.ffa.vutbr.cz/ondracka/

Pavel Ondračka

* 10. 9. 1954, Vsetín (Vsetín), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Curator, Art Historian, art critic

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: xx0027395
VIAF: 85470289

notes:
PhDr.

Pavel Ondračka

zdroj: http://ktdu.ffa.vutbr.cz/ondracka/
 

Pavel Ondračka

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1973 - 1978   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná teorie, Nádvorníková Alena, *1942
1973 - 1978   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná teorie, Hlobil Ivo, *1942

Pavel Ondračka

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Kolínsko
???? - ????   Praha, Praha

Pavel Ondračka

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Unie výtvarných umělců, *

Pavel Ondračka

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   15 let FaVU VUT v Brně, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)

Pavel Ondračka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Miroslava Zychová 2015, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)

Pavel Ondračka

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Opatov 1988, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1996   Otázky prezentace, interpretace a instalace současného výtvarného umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2014   Výtvarníci na VUT v Brně, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   F. K. Foltýn: Obrazy
  1985   Jan Otakar Marvánek (1884-1921), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1986   F. K. Foltýn, Městské kulturní středisko, Boskovice (Blansko)
  1986   Tomáš Švéda: Grafika
  1987   Jiří Balcar, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
  1988   Michael Rittstein: Obrazy, Městské kulturní středisko, Boskovice (Blansko)
  1988   Petr Pavlík ((Opatov)), Kulturní středisko Opatov, Praha
  1990   Tomáš Švéda: Obrazy, kresby (1977 - 1983)
  1991   Ladislav Karoušek: Obrazy, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   Petr Štěpán: Krajiny, figury, kodexy (1982 - 1991)
  1992   Jaroslav Horálek: Obrazy, Galerie R, Praha
  1994   Jaroslav Horálek 1954–1991, Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   Jiří Krtička: Obrazy, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1997   Alva Hajn, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Miroslava Zychová: Umělá příroda, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Petr Štěpán (1982 - 1998)
  1998   Petr Veselý
  2000   Ján Lastomírsky: Světelný koberec, Dům umění, Opava (Opava)
  2001   Alena Nádvorníková: Děje, děje
  2002   Bohumír Komínek (1944 - 1999), betlehem, Hlinsko
  2005   Miroslava Zychová: Plastic animals a jiné věci, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
  2006   Alva Hajn: Obrazy & kresby, Galerie Art (Světlana & Luboš Jelínek), Chrudim (Chrudim)
  2008   Theodor Rotrekl: Mementa 60. let / Memories of the 1960's, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
  2009   Teodor Rotrekl: Motorky etc. / Motorcycles, etc. (Obrazy z přelomu 50. a 60. let / Paintings from the turn of the 1950's and 1960's), Galerie Brno, Brno (Brno-město)
  2011   Ivan Kříž: Křížem krážem (K sedmdesátinám autora), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2015   Miroslava Zychová 2015, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Jiná jména v současné české malbě
  1982   Roman Havlík, Jaroslav Horálek, Helena Horálková, Jaroslav Hylas, Boris Jirků, Zdeněk Řehořík
  1986   Přátelé (Miroslav Hanák, Miroslav Houšť, Jaroslav Hylas, Jiří Leták, František Leták, Václav Zoubek), Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  1988   12/15 Pozdě, ale přece, Odbor školství a kultury ONV Praha 9, Praha
  1989   Výstava pěti v Kolíně (Sochy, obrazy, grafika)
  1991   Helena Horálková, Aleš Ogoun, Jaroslav Horálek: Obrazy a grafiky, Galerie R, Praha
  1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  1994   Tovaryšstvo malířské (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík, Petr Veselý), Kulturní a informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  1996   Písmo ve výtvarném umění
  1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2000   Kde je tvé srdce doma, Polabská kulturní nadace, Kolín (Kolín)
  2001   III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts (Cesty neklidu: Neklid cesty / The fluttering ways: The ways of flutter), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2005   Hudba ve výtvarném umění, Polabská kulturní společnost, Kolín (Kolín)
  2011   Digitální sochy / Digital Sculptures, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  2013   Od moderny po současnost 1945-2013, Muzeum města Brna, Brno (Brno-město)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tomáš Švéda, Kulturní středisko Opatov, Praha
  nedatováno   Jiří Krtička
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2013   Michal Gabriel, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Host (1), 26, 1
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Zdeněk Rykr stále přítomný, Tvorba
  1987   Jiří Balcar, grafik a malíř naší doby, Jiří Balcar
  1988   Poznámky o Pavlíkovi, Petr Pavlík
  1989   Boris Jirků (Každá generace má svého šťastného keslíře...), Výstava pěti v Kolíně
  1989   Členovec v sadech, Tvorba
  1989   Helena Horálková (Z okruhu svých přátel se vymyká...), Výstava pěti v Kolíně
  1989   Jaroslav Hylas (Podobně jako jeho vrstevníci...), Výstava pěti v Kolíně
  1989   Jroslav Horálek (Již v době studia na AVU...), Výstava pěti v Kolíně
  1989   Mezi skutečností a podobenstvím, Výstava pěti v Kolíně
  1989   Odpovědný střední věk (Výstava v pražském Domě U zvonu), Rudé právo
  1989   Virtuozita s otazníky (R. Riedlbauch v pražské Galérii bratří Čapků), Rudé právo
  1989   Vladimír Kokolia (Jestliže v případě jeho přátel...), Výstava pěti v Kolíně
  1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 37-40
  1990   Výtvarné umění 80. let (2) (Svět střední generace), Tvar
  1990   Zpaměti (…potřetí), Tvorba, 20-20
  1990/05/2   Kreslení, Tvorba
  1991   ...a po deseti letech, Tvorba
  1991   /Prvních/ 8 z kruhu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   Až moc český globus, Tvorba, 43-45
  1991   Jan Koblasa, Tvorba
  1991   Jan Koblasa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14
  1992   Groteskní jedlíci (Výstava, vyjasňující profil galérie Via Art), Zemědělské noviny
  1992   Nezatížená geometrie u Čapků (Části (rozbitého) kruhu), Prostor, 10
  1992   Opět Kubišta (Výstava, která mimo výročí a koncepce připomíná klasika), Metropolitní Telegraf, 11
  1992   Splátka na dluh, České a moravskoslezské Zemědělské noviny
  1993   Rittsteinovo překračování stínů, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   Sbírání sil Michaela Rittsteina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   Skrytá tendence v Hollaru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   Ta naše groteska česká, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18
  1994   Chronologie Tovaryšstva malířského, Tovaryšstvo malířské
  1994   Liberecký okruh jakožto spirála, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Po proudu, ale přece!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Status nascendi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Druhý život Alvy Hajna, Labyrint revue, 44-46
  1996   Dvě výstavy o písmu v Kolíně, Písmo ve výtvarném umění
  1996   Pokus o mapu gebauerova státu, Prostor Zlín
  1997   Staré a nové koncepce v Klatovech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1998   Křížova cesta, Bulletin Moravské galerie v Brně, 148-151
  2000   Pod čarou k výtvarnému doprovodu svatovojtěšského setkání ((1997)), Kde je tvé srdce doma
  2000   Umění a úvahy na okraji Setkání k miléniu sv. Vojtěcha (Úvodní slovo výstavy v Regionálním Muzeu Kolín, dne 10. 4. 1997), Kde je tvé srdce doma
  2001   Po roce 1998 začl J. Lastomírský..., III. mezinárodní trienále grafiky / 3rd International Triennial of Graphic Arts, 41-41
  2002   Brněnský Prométheus: avantgarda znovu (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2002   Mladý maso...a bude hůř, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2002   Pěchoučkovy příběhy z českého bazénu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2002   Rada starších, čtyři laureáti a jedna Chalupeckého cena, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2003   Velké, malé a monumentální objekty Lukáše Rittsteina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2004   Ostrý zrak v kalu českého moře, Host, 54-56
  2005   Letní hříchy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2005   Pokus o resuscitaci (malby) na čtyřlůžkovém pokoji, Host, 57
  2006   Šmidrové, exšmidrové a příšmidrové, Host, 16-17
  2010   Nutné obrazy Jana Merty, Host, 76
  2010   Záživný postkoncept na 64 polích, Host, 92
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Alva Hajn (1938 - 1991): Obrazy kresby, Radnice, Pardubice (Pardubice)
  1996   Alva Hajn: Kresby, obrazy
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jaroslav Róna (Vlastník tohoto jména-pojmu...)

Pavel Ondračka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Theodor Rotrekl: Mementa 60. let / Memories of the 1960's, Galerie Brno, Brno (Brno-město)

Pavel Ondračka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/12/03 - 1987/12/31   Z díla Jiřího Balcara, Regionální muzeum v Kolíně, Kolín (Kolín)
1991/04   Petr Štěpán: Krajiny, figury, kodexy (1982 - 1991), Malá galerie Na hradbách - Arton, Kolín (Kolín)
2008/02/07 - 2008/04/06   Teodor Rotrekl: Mementa 60.let / Memories of the 1960's, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
2009/04/30 - 2009/06/21   Teodor Rotrekl: Motorky etc. / Motorcycles, etc.: Obrazy z přelomu 50. a 60. let / Paintings from the turn of the 1950's and 1960's, Galerie Brno, Brno (Brno-město)
2011/10/04 - 2011/10/27   Ivan Kříž: Křížem krážem (k sedmdesátinám autora), Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2015/09/25 - 2015/11/08   Miroslava Zychová 2015, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/08/14 - 1981/09/04   Jiná jména v současné české malbě, Kulturní dům, Dobříš (Příbram)
1982/06/07 - 1982/07/02   Roman Havlík, Jaroslav Horálek, Helena Horálková, Jaroslav Hylas, Boris Jirků, Zdeněk Řehořík, Mikrobiologický ústav ČSAV, galerie, Praha
1993/05/01 - 1993/05/16   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)

Pavel Ondračka

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/04/11 - 1988/04/30   Petr Pavlík: Kresby a obrazy, Galerie Opatov, Praha
1988/06/06 -   Tomáš Švéda, Galerie Opatov, Praha
1991/10/10 - 1991/11/10   Ladislav Karoušek: Obrazy a práce pro architekturu, Galerie Nová síň, Praha
1994/02/22 - 1994/03/20   Pavel Procházka: Krajina naproti, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1994/03/22 - 1994/04/17   Jaroslav Horálek, Mánes, Praha
1994/11/17 - 1994/12/10   Jiří Mikeska: Účelná složitost, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1995/08/02 - 1995/09/03   Bohumír Komínek: Obrazy z let 1975-1977, Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha
1996/05/07 - 1996/06/01   Jiří Krtička: Obrazy, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1996/06/28 - 1996/07/28   Jiří Krtička: Od krajiny ke geometrické abstrakci, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/08/03 - 1996/09/08   Kurt Gebauer: Malé obrazy z dějin vlastního státu, Galerie MK, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
1996/09/14 - 1996/10/27   Jiří Beránek: Sochy, Galerie MK, Rožnov pod Radhoštěm (Vsetín)
1997/06/03 - 1997/06/27   Jiří Krtička: Obrazy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/06/29 - 1997/08/17   Alva Hajn, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1997/11/10 - 1997/11/28   Jiří Krtička: Kresby a obrazy, Galerie 9, Praha
1998/01/20 - 1998/02/22   Alva Hajn, Dům umění, Opava (Opava)
1998/02/03 - 1998/02/28   Petr Veselý: Obrazy, kresby, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1999/01/07 - 1999/02/07   Petr Veselý: Začátek roku, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1999/07/08 - 1999/07/31   V. J. Hnízdo: Malba, Regionální muzeum v Kolíně, archeologické muzeum, Kolín (Kolín)
2001/06/07 - 2001/07/01   V. J. Hnízdo: Pastely, Regionální muzeum v Kolíně, archeologické muzeum, Kolín (Kolín)
2004/10/19 - 2004/11/28   Alva Hajn: Výběr z díla, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/09/30 - 2005/11/06   Miroslava Zychová: Plastic animals a jiné věci, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2011/10/04 - 2011/10/27   Ivan Kříž: Křížem krážem (k sedmdesátinám autora), Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/03/09 - 1994/04/10   Druhá sýpka, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
vernisáž/zahájení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/07/04   Otevření Muzea Vladimíra Preclíka v Bechni, Muzeum Vladimíra Preclíka, Bechyně (Tábor)

Pavel Ondračka

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak / Everything's the Other Way Round, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Literáti Kolínska, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   6. Doba sametu a páry (1989-2001), Náhledy na kolínskou literaturu-11