Miloš Fiala

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   František Adámek
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Půlnoční mše (Drama o třech dějstvích s prologem (v pěti obrazech)), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1962   Plakáty mají své poslání, Rudé právo, 43, 345, 1962/12/14, 3-3
Periodical
published, title (subtitle)
1963/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)