Ludvík Ladislav Ševeček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Svatopluk Slovenčík: Obrazy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   II. Zlínský salon mladých
2003   Radim Hanke: Sochařská tvorba, Libor Jaroš: Malba
2003   III. Zlínský salon mladých
2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003)
2006   IV. Zlínský salon mladých / Zlín Youth Salon (První společná přehlídka českých a slovenských umělců do třiceti let / The first Joint Surwey of Czech and Slovak Artists under the Age of Thirty)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Otázky prezentace, interpretace a instalace současného výtvarného umění, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
Dissertation
published, title (subtitle)
1973   Malířská výzdoba poutního kostela na Kopečku u Olomouce z doby baroka