Ludvík Ladislav Ševeček

Author's Catalogue
published, title (subtitle), notes
1976   Francisco Goya: Caprichos,
1985   Václav Radimský: Výběr z malířského díla,
1987   Svatopluk Slovenčík: Současná tvorba,