Hermína Melicharová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1939 - 1943   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Strnadel Antonín
1940 - 1943   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha ,
1945 - 1947   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Benda Jaroslav