Čestmír Šíla

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Ferdinand Maxmilián Brokof (1688 - 1721): Výběr řezeb (K 250. výročí umělcovy smrti)
1987   Ladislav Čepelák: Grafika
1990   Jan Bauch (31. Výtvarné Hlinecko 1990)
1990   Ivan Ouhel: Obrazy, kresby, objekty
1990   Adolf Kosárek 1830-1859
1990   Mistr Týnské kalvárie (Pražská řezbářská dílna předhusitské doby)
1991   Václav Vavřinec Reiner 1689-1743: Skici, kresby, grafika
1992   Mistr Theodorik: Restaurované deskové obrazy z kaple Svatého kříže na Karlštejně
1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
1996   Antonín Chittussi
1996   Zdeněk Pešánek 1896/1965
1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
1998   Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity
1999   Jaroslav Fragner: Náčtry a plány
2000   Jindřich Prucha: Lomy
2000   Jindřich Prucha (41. výtvarné Hlinecko)
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910 ((česká verze))
2006   Otakar Kubín - Coubine: Od kubismu k novému klasicismu
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Cesty za uměním naší doby (Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře)
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition)
1988   Sixty Paintings from the Narodní galerie, Prague
1988   Modern Treasures from the National Gallery in Prague
1988   Rodina Mánesů (Antonín, Václav, Amálie, Josef, Quido)
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
1989   České maliarstvo XX. storočia (Generácia 90. rokov II. zo zbierok Národní galerie v Praze)
1989   České maliarstvo XX. storočia (II. diel)
1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
1990   Gotik (Prag um 1400 der schöne stil Böhmische malerei und plastik in der gotik)
1990   Cubismo en Praga (Obras de la Galerie nacional)
1990   Cubisme a Praga (Obres de la Galeria Nacional)
1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925)
1992   Cubisme tchéque
1992   Pocta Rodinovi
1993   Apoštolové z Újezda sv. Kříže
1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
1994   Mezery v historii 1890–1938 (Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi)
1994   Francouzské umění 19. a 20. století
1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes)
1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy)
1999   Julius Mařák a jeho žáci
2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000)
2000   Konec světa? / The End of the World?
2000   Aktuální nekonečno / Actual Infinity (Konflikty a souvislosti baroka v moderním a současném českém umění / Baroque Conflicts and Continuities in Modern and Contemporary Czech Art)
2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi)
2003   Ejhle světlo
2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design)
2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art)
nedatováno   Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Kulturní památky Hradeckého kraje, Turista, cestovní kancelář, Praha
1959   Pavel Janák, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Die Barockskulptur in Böhmen, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1960   Česká města, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1962   Československý balet, Orbis, Praha
1968   Výtvarný vývoj středověkých omítek, Orbis, Praha
1970   Starobylá města v Československu, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
1971   Umění baroku v Čechách, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1972   Procházky Prahou, Nakladatelství Olympia, Praha
1983   Národní divadlo / Das Nationaltheater (Kurze Geschichte seiner Errichtung und Führer durch das Gebäude), Národní divadlo, Praha
1983   Národní divadlo (Stručné dějiny jeho budování a průvodce budovou), Národní divadlo, Praha
1986   Stavitelé paláců a chrámů (Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové), Vyšehrad, nakladatelství (1968-1993), Praha
1989   Poslední Rožmberkové (Velmoži české renesance), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1995   Kubistická Praha / Cubist Prague 1909–1925 (Průvodce / A Guidebook), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1997   Důvěrný prostor / Nová dálka (Umění pražské secese), Obecní dům, a.s., Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/2) (III) Umění první republiky (1918-1938)), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2004   Antonín Slavíček 1870 - 1910, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/2), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
2008   Sváry zření (Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století 1890–1918), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1975   Restaurování tří gotických vitrajů z Kolína, Umění a řemesla, , 1, 1975, 30-34
1994   František Kupka (Über die ander Realität universalem Anspruch), Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, , , 1994, 84-89
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 1-1
architektonická realizace
published, title (subtitle)
1949-1965   Betlémská kaple, rekonstrukce
Occassional Print
published, title (subtitle)
1995   200 let Národní Galerie v Praze 1796-1996
1995   200 ans de la Galerie Nationale de Prague 1796 - 1996
1995   200 Years of the National Gallery in Prague 1796-1996
1995   200 Jahre Nationalgalerie in Prag
Guide
published, title (subtitle)
1959   Lednice
1961   Ratibořice
1972   Karlštejn
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci (Průvodce)