Antoš Frolka

* 13. 6. 1877, Kněždub (Hodonín), Česká republika (Czech Republic)
8. 6. 1935, Dúbrava, Strážnice (Hodonín), Česká republika (Czech Republic)
painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Prvního učitele našel mladičký Antoš v Jožovi Uprkovi (1861 - 1940), který měl za sebou svá akademická studia, a jeho bratr - sochař Franta Úprka (1868 - 1929) - patřil k nejmilejším a nejlepším z Frolkových přátel.
Po letech učení a služby u Joži Uprky se Frolka v roce 1902 a 1903 snažil o přijetí na malířskou akademii v Praze. Nějaký čas zde dokonce i bydlel, ale po úmrtí matky musel tohoto svého úsilí zanechat a vrátit se znovu k Jožovi Uprkovi. Teprve v roce 1906 jako devětadvacetiletý, byl přijat na akademii v Mnichově, kterou však zase opustil pro náhlou smrt mladšího bratra.
V roce 1909 založil ve svých dvaatřiceti letech rodinu se sedmnáctiletou Marianou Falešníkovou, s níž měl do roku 1916 čtyři překrásné děti - dva chlapce a dvě dcery. Všem se snažil zajistit to nejlepší vzdělání.
Když se v roce 1907 ustavilo v Hodoníně Sdružení výtvarných umělců moravských (SVUM), stal se jeho prvním tajemníkem. Na počátku roku 1914 získal stipendium na studijní pobyt v Paříži, odkud se vrátil Začátkem léta, a po vypuknutí první světové války už v něm pak pokračovat nemohl. Byl odvelen do Vídně a odtud na Východní frontu. Po prodělaném onemocnění byl však válečné služby zproštěn a na frontu se až do konce války nevrátil. Válečné motivy tvoří v jeho díle významnou etapu, stejně jako řada módních návrhů pro vídeňskou Modegesellschaft; načas se stal dokonce předsedou této společnosti. Po válce, kdy široce rozvinul aktivitu, prodělal těžkou tvůrčí krizi.
Po celý život se oblékal do kroje, mluvil rodným nářečím a patřil k vynikajícím zpěvákům, tanečníkům i hudebníkům.
zdroj - www.tasov-ho.cz, Hana Grošová