Alexandr Ustinov

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1980   Sovětská meziválečná fotografie 1917-1941
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1975   Fotografovali válku (Sovětská válečná reportáž), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha