David Medek

from - to, institution, city, (notes)
2000 -   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), (sochařství)