Jiří Zerzoň

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Dolní Vítkovice dnes, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2013   1492: Příběh Dolních Vítkovic, Prostor - architektura, interiér, design, Praha
2013   1492: The story of Dolní Vítkovice, Prostor - architektura, interiér, design, Praha