Pavel Zatloukal

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1995/04/06 - 2003/08/03   Sto let výtvarné kultury Olomoucka 1889 - 1989, Olomouc (Olomouc)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Olomouc (Olomouc)