Pavel Zatloukal

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1978/05/16 - 1978/05/30   Olomouciana 78. Hastík, Herynek, Kryštof, Lindovský, Žlebek, Michálek, Olomouc (Olomouc)
1978/10/06 - 1978/10/22   Kresby Jitky Svobodové, Olomouc (Olomouc)
1979/03/26 - 1979/04/19   Otto Gutfreund: Kresby, Olomouc (Olomouc)
1979/11/29 - 1980/01/13   Aljo Beran: Monotypy, Olomouc (Olomouc)
1980/01/09 - 1980/02/03   Karel Vaca: Kresby, Olomouc (Olomouc)
1980/04 - 1980/05   Oldřich Šembera: Krajiny, Brno (Brno-město)
1980/06/12 - 1980/08/10   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, Olomouc (Olomouc)
1980/10/22 - 1980/11/24   Kresby českých sochařů, Olomouc (Olomouc)
1981/01/14 - 1981/02/09   Josef Procházka: Kresby, Olomouc (Olomouc)
1981/03/04 - 1981/03/22   Albín Brunovský: Grafika, Olomouc (Olomouc)
1981/09/16 - 1981/10/11   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy a kresby, Olomouc (Olomouc)
1981/11/27 - 1982/01/10   Markéta Prachatická: Kresby a ilustrace, Olomouc (Olomouc)
1982/04/14 - 1982/05/10   Milan Grygar: Grafika, Olomouc (Olomouc)
1982/06/10 - 1982/07/31   Pavel Herynek: Šperky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/30 - 1982/11/14   SÚRPMO v Olomouci - práce a poslání olomouckého pracoviště Státního ústavu pro projekci památkových měst a objektů, Olomouc (Olomouc)
1982/11/11 - 1983/01/16   Olomoucká architektura XX. století, 1. část: 1900 - 1950, Olomouc (Olomouc)
1983/03/09 - 1983/04/03   Milan Borovička: Fotografie (Žena), Olomouc (Olomouc)
1983/04/29 - 1983/05/15   Václav Holoubek: Obrazy, Holešov (Kroměříž)
1983/07/14 - 1983/09/04   Olomoucká architektura XX. století, 2. část: 1950-1983, Olomouc (Olomouc)
1985/02/06 - 1985/03/03   Inge Kosková: Kresby, Olomouc (Olomouc)
1985/09/11 - 1985/10/14   Z olomouckých ateliérů: Hastík,Herynek, Lindovský, Michálek, Šembera, Žlebek, Olomouc (Olomouc)
1985/12/04 - 1986/01/05   Miroslav Střelec: Užitá grafika, objekty, realizace, Olomouc (Olomouc)
1986/04/09 - 1986/05/11   Václav Boštík: Kresby, Olomouc (Olomouc)
1986/10/09 - 1986/11/23   Josef Mžyk: Obrazy, kresby, grafika, Olomouc (Olomouc)
1987/04/06 - 1987/04/23   Jana a Otto Bébarovi: Grafika, keramika, kresby, obrazy, Praha
1987/09/09 - 1987/10/11   Marie Bartoňková-Drábková: Sochařské dílo, Olomouc (Olomouc)
1988/03/10 - 1988/04/04   Zbyněk Janáček: Kresby a grafika, Olomouc (Olomouc)
1988/07 - 1988/08   Aleš Lamr: Obrazy, kresby, objekty, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1989/01/11 - 1989/02/05   Oldřich Šembera: Kresby, obrazy, objekty, Olomouc (Olomouc)
1989/01/17 - 1989/02/19   Petr Jochmann: Kresby, Opava (Opava)
1989/04/08 - 1989/05/20   Jiří Žlebek: Kresby, plastiky, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Olomouc (Olomouc)
1990/06/28 - 1990/09/02   Rudolf Chorý: Sochařské dílo, Olomouc (Olomouc)
1991/06/13 - 1991/06/21   Stanislav Menšík: Výběr z malířského díla, Olomouc (Olomouc)
1991/10/03 - 1991/11/17   Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Olomouc (Olomouc)
1991/11/21 - 1992/01/05   Radoslav Kutra: Malířské dílo, Olomouc (Olomouc)
1992/01/16 - 1992/03/08   Viktor Sanovec: Práce, Olomouc (Olomouc)
1992/05/07 - 1992/06/21   Karel Nepraš: Sochy, Olomouc (Olomouc)
1992/06/25 - 1992/07/12   Miloslav Stibor: Apollón a půlměsíc, Olomouc (Olomouc)
1992/07/16 - 1992/08/30   K.Š. Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu, Olomouc (Olomouc)
1992/12/03 - 1992/12/31   Václav Zykmund, Olomouc (Olomouc)
1993/01/14 - 1993/02/25   Bohuslav Reynek: Souborné grafické dílo ke 100. výroční narození, Olomouc (Olomouc)
1993/03/08 - 1993/03/15   Jiří Jílek: Sochy, výstava pro Václava Havla, Šumperk (Šumperk)
1993/08/12 - 1993/10/03   Sophie Curtil: Pastely, Olomouc (Olomouc)
1993/09/08 - 1993/09/20   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy, Šumperk (Šumperk)
1993/12/15 - 1993/02/06   Mária Danielová: Zkouška citlivosti, Olomouc (Olomouc)
1994/02/17 - 1994/04/10   Alena Nádvorníková: Kresby, Olomouc (Olomouc)
1996/05/16 - 1996/07/07   Vladimír Fuka: Cesta labyrintem: Souborné dílo, Olomouc (Olomouc)
1996/09/12 - 1996/10/06   Universitas Olomucensis 1573 - 1946 - 1996, Olomouc (Olomouc)
1996/11/07 - 1996/12/07   Prostory smrti, Olomouc (Olomouc)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Olomouc (Olomouc)
1998/01/29 - 1998/03/15   Otto Rothmayer: Architektonické dílo, Olomouc (Olomouc)
1998/09/10 - 1998/11/01   Renesanční Olomouc ve světle archeologických nálezů / Olomouc rinascimentale nall'ottica delle ricerche archeologiche / Renaissance Olomouc in the light of archeological troves, Olomouc (Olomouc)
1998/09/10 - 1998/11/01   Paolo Pagani: Kresby, Olomouc (Olomouc)
1999/02/18 - 1999/04/11   Miroslav Šnajdr st.: Výběr z tvorby 1962 - 1998, Olomouc (Olomouc)
1999/03/11 - 1999/05/02   Paul Engelmann, Olomouc (Olomouc)
1999/10/26 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Olomouc (Olomouc)
2000/11/30 - 2000/02/11   Václav Stratil: Kresby 1955-2000, Olomouc (Olomouc)
2001/12/06 - 2002/03/03   Milan Grygar: Mezi obrazem a zvukem: Práce z let 1945-2001, Olomouc (Olomouc)
2002/11/07 - 2003/01/05   Jiří Lindovský: Anatomie kresby, Olomouc (Olomouc)
2003/02/06 - 2003/05/11   Miroslav Štolfa: Malířské dílo 1956 - 2002, Olomouc (Olomouc)
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Olomouc (Olomouc)
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Olomouc (Olomouc)
2004/04/29 - 2004/06/27   Ivo Přeček: Fotografie, objekty, asambláže 1959 - 2003, Olomouc (Olomouc)
2004/07/15 - 2004/09/26   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004, Olomouc (Olomouc)
2004/10/06 - 2004/11/21   Hra v kostky: Vítězslav Nezval a výtvarné umění, Olomouc (Olomouc)
2005/06/02 - 2005/09/25   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005, Olomouc (Olomouc)
2005/06/16 - 2005/08/28   Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem / Between avant - garde and underground, Olomouc (Olomouc)
2005/12/08 - 2006/03/05   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek, Olomouc (Olomouc)
2006/03/23 - 2006/05/14   Terry Haass: Světlo - čas - prostor, Olomouc (Olomouc)
2006/06/22 - 2006/09/10   Rock Love Flash Down: ... a papež kouřil trávu / ... and The Pope Smoked Dope, Olomouc (Olomouc)
2006/06/29 - 2006/09/17   Natálie Masliková-Schmidtová: Já su stěhovavý pták, Olomouc (Olomouc)
2006/09/05 - 2006/10/06   Vladimír Bittner: Hranice v barvách před 30ti lety, Hranice (Přerov)
2006/09/27 - 2006/12/31   Experiment, řád, důvěrnost: Ženské rastry Běly Kolářové, Olomouc (Olomouc)
2006/10/19 - 2006/12/30   Neklidem k Bohu / Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914, Olomouc (Olomouc)
2006/10/19 - 2006/12/30   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera, Restaurování 2004-2006, Olomouc (Olomouc)
2006/11/09 - 2007/01/28   Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective 1959 - 2005, Olomouc (Olomouc)
2007/01/18 - 2007/03/25   Vladimír Havlík: Soft spirit. Akce, vizuální poezie, autorské knihy, objekty, kresby, obrazy 1977-2007, Olomouc (Olomouc)
2007/02/01 - 2007/04/22   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských, Olomouc (Olomouc)
2007/03/01 - 2007/05/13   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005, Olomouc (Olomouc)
2007/05/10 - 2007/09/27   Světci a jejich atributy, Kroměříž (Kroměříž)
2007/05/17 - 2007/08/26   Ku věčné památce, Malované renesanční epitafy v českých zemích, Olomouc (Olomouc)
2007/05/17 - 2007/10/28   Monstrance Zlaté slunce Moravy, Olomouc (Olomouc)
2007/06/14 - 2007/10/14   Slavné vily Olomouckého kraje, Olomouc (Olomouc)
2007/07/12 - 2007/09/30   Miloslav Stibor: Fotografie / Photography, Olomouc (Olomouc)
2007/09/20 - 2007/12/30   Od Hollara k Beuysovi / Von Hollar bis Beuys, Olomouc (Olomouc)
2007/10/18 - 2007/12/30   Imaginární kosmos Dany Puchnarové: Práce z let 1960 - 2006, Olomouc (Olomouc)
2007/11/29 - 2008/04/13   Emil Filla 1882 - 1953, Olomouc (Olomouc)
2008/01/17 - 2008/03/23   Vzplanutí / Expresionistické tendence ve Střední Evropě 1903 - 1936, Olomouc (Olomouc)
2008/03/09 - 2008/09/30   Umění pro ulici i sběratele, Olomouc (Olomouc)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Olomouc (Olomouc)
2008/05/29 - 2008/09/07   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636) prelát a politik neklidného věku, Kroměříž (Kroměříž)
2008/06/19 - 2008/10/12   Art brut v českých zemích / Art brut in the Czech lands, Olomouc (Olomouc)
2008/07/10 - 2008/09/21   Miroslav Urban: Voyeur před branou věčnosti - práce z let 1973 - 2008, Olomouc (Olomouc)
2008/09/25 - 2009/01/04   Kardinál František z Dietrichsteina (1570-1636) prelát a politik neklidného věku, Olomouc (Olomouc)
2008/11/20 - 2009/01/25   Josef Lada, Olomouc (Olomouc)
2009/01/22 - 2009/03/22   Středoevropské forum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009/03/19 - 2009/08/02   Eduard Ovčáček: Komunikace písmem & obraz / Communication via the letter & the picture, Olomouc (Olomouc)
2009/04/23 - 2009/06/21   Karel Teige: Asymetrická harmonie / Asymetrical Harmony, Olomouc (Olomouc)
2009/04/23 - 2009/06/21   Zbyněk Baladrán: Karel Teige - Asymetrická harmonie, Olomouc (Olomouc)
2009/05/07 - 2009/09/27   Stanislav Pavlovský z Pavlovic (1579 - 1598) Biskup a mecenáš umírajícího věku, Kroměříž (Kroměříž)
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Olomouc (Olomouc)
2009/10/08 - 2009/10/18   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum, Olomouc (Olomouc)
2009/11/26 - 2010/04/04   Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/02/25 - 2010/05/09   Milan Kunc: Amor a Psyche, Olomouc (Olomouc)
2010/04/29 - 2010/05/23   Středoevropské forum Olomouc III / Olomouc Central European Forum III. Maďarsko / Hungary, Olomouc (Olomouc)
2010/05/06 - 2010/10/03   Josef Ignác Sadler 1725-1767, Kroměříž (Kroměříž)
2010/05/13 - 2010/09/12   Zdeněk Sýkora: Barva a prostor, Olomouc (Olomouc)
2010/06/017 - 2010/10/03   Josef Vinecký 1882 1949, Olomouc (Olomouc)
2011/05/12 - 2011/08/28   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo, Olomouc (Olomouc)
2011/05/18 - 2011/08/28   Josef Ignác Sadler 1725-1767, Olomouc (Olomouc)
2011/06/23 - 2011/09/25   Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Kroměříž (Kroměříž)
2011/08/25 - 2011/10/16   Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky / Paris fragment of Dalimil´s Chronicle, Olomouc (Olomouc)
2012/06/14 - 2012/09/23   OL - 03 - 12, Olomouc (Olomouc)
2012/06/28 - 2012/09/30   Josip Plečnik: Kostely / Churches, Olomouc (Olomouc)
2013/03/15 - 2013/05/08   Jindřich Štreit: Ocelový svět, Olomouc (Olomouc)
2020/01/23 - 2020/03/08   Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 (Prostorová interpretace zátiší), Olomouc (Olomouc)