Pavel Zatloukal

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Výtvarní umělci města Přerova (1900 - 2010), Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Reprezentace národa, ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2013   Středověké umění a způsoby jeho prezentace v muzeu umění/galerii, Umění a politika, , , 2013, 323-328
Project
published, title (subtitle)
2008   Reprezentace národa