Pavel Zatloukal

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1982   SÚRPMO v Olomouci (Výstava prací olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1969 - 1985)
1983   Olomoucká architektura 1950 - 1983
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989)
2009   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum (Architektonická studie / Architectural design)
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2010   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Architektura 19.století na Moravě (Lexikon domácích umělců), Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 20-23
Guide
published, title (subtitle)
2011   Archbishop's Chateau and Gardens in Kroměříž