Pavel Zatloukal

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Oldřich Šembera: Krajiny
1979   Aljo Beran: Monotypy
1979   Lubomír Dvořák: Obrazy, kresby
1980   Oldřich Šembera: Krajiny
1980   Petr Zlamal: Obrazy
1981   Ondřej Michálek: Grafika, kresby
1981   Jiří Žlebek: Plastiky
1981   Albín Brunovský: Grafika
1981   Václav Stratil: Kresby
1981   Miroslav Koupil: Kresby
1981   Věra Kotasová: Grafika
1982   Milan Grygar: Kresby
1982   František Tichý 1896 - 1961
1982   Pavel Kotas: Obrazy a kresby z let 1980 - 1982
1982   Markéta Prachatická: Ilustrace
1982   Petr Kutra: Obrazy
1983   Oldřich Šembera: Krajiny
1983   František Tichý ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1983   Zdeněk Přikryl: Komorní plastiky, kresby
1984   Miroslav Koupil: Kresba / grafika
1985   Inge Kosková: Kresby
1985   Miroslav Střelec: Užitá grafika, objekty, realizace
1985   Jasan Zoubek: Kresby, objekty ((420 x 297))
1986   Josef Mžyk: Obrazy / kresby / grafika
1986   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986
1986   Alois Kučera 1905 - 1962
1986   Milan Borovička: Fotografie
1987   Ondřej Michálek: Grafika (1984 - 1985)
1987   Petr Jochmann: Kresby
1987   Marie Bartoňková Drábková: Sochařské dílo
1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987
1988   Zbyněk Janáček: Kresby a grafika
1990   Oldřich Šembera: Kresby, obrazy, objekty
1991   Radoslav Kutra: Malířské dílo / Das Malerische Werk (1958-1991)
1992   Miloslav Stibor: Apollón a půlměsíc
1993   Slavoj Kovařík
1993   Mária Danielová: Zkouška citlivosti
1994   Jaromír Lakosil (1923 - 1989)
1995   Oldřich Šembera
1996   Josef Mžyk
1996   Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995
1997   Josip Plečnik (Architekt Pražského hradu)
1999   Jan Kratochvíl 1941 1997 (Je cosi sladkého ve zpěvnosti našich dnů)
1999   Věra Kotasová: Proti času
2000   Slavoj Kovařík: Výběr z tvorby 1938-1999
2000   Sedmá olomoucká kašna
2000   Václav Stratil: Kresby 1955-2000
2000   Jiří Hastík: Zahrady Konfuciovy
2001   Karel Svolinský (1896 - 1986)
2002   Tomáš Černoušek 1927 - 2001
2002   Jiří Lindovský: Práce z let 1967 - 2002
2002   Více světla! Rudolf Michalik (1901 - 1993) / Mehr Licht! Rudolf Michalik (1901 - 1993)
2004   Pavel Herynek: Šperky, objekty, kresby 1974 - 2004 (Jewellery, Objects, Drawings 1974 - 2004)
2004   Josef Mžyk: Litografie a serigrafie od 60. let
2005   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005)
2005   Radoslav Kutra: Farbe-Gestalt-Geist
2007   Victor Vasarely (Ze sbírek Janus Pannonius Múzea v Pécsi)
2007   Zbyněk Janáček: Tisky / Prints
2009   Petr Zlamal: Archeologie paměti, obrazy 1979 - 2009
2011   Magdalena Abakanowicz: Život a dílo / Life and Work
2012   OL - 03 - 12 (Oldřich Šembera)
2012   OL - 03 - 12 (Jiří Žlebek)
2012   OL - 03 - 12 (Ondřej Michálek)
2018   Inge Kosková: Kresby
2019   Pavel Herynek: Ohlédnutí 1972-1988
nedatováno   Oldřich Šembera: Krajiny
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1976   Olomouc v XIX. století (Obrazy, kresby a grafika z majetku Okresního archivu Vlastivědného ústavu, MěNV a Galerie výtvarného umění v Olomouci)
1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci)
1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka
1981   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku
1981   Anežka Kovalová: Obrazy, Miroslav Koval: Kresby
1982   SÚRPMO v Olomouci (Výstava prací olomouckého ateliéru Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1969 - 1985)
1983   Sigma GŘ - inženýrsko projektová koncernová účelová organizace Olomouc (Architektura1967 - 1982)
1983   Čepelák & žáci
1983   Olomoucká architektura 1950 - 1983
1983   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
1984   Jana a Otto Bébarovi: Grafika / keramika / kresby / obrazy
1985   Jiří Hastík, Pavel Herynek, Jiří Lindovský, Ondřej Michálek, Oldřich Šembera, Jiří Žlebek (200. Výstava v divadle hudby OKS v Olomouci od 11. 9. Do 14. 10. 1985)
1985   Proti fašismu a válce (České výtvarné umění 30. a 40. let v boji proti fašismu a válce)
1987   Olomouciána ´87
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci
1989   Jana Bébarová: Keramika, Otto Bébar: Kresby
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989
1995   DOFO Fotoskupina
1996   Česká avantgarda 1922 - 1938
1996   Prostory smrti (Milan Baják, Radoslav Kratina, MIroslav Urban: Fotografie ze hřbitovů)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
2000   90 let Domu umění města Brna (Historie jednoho domu)
2001   Urbanistická soutěž Centrum-jih v Olomouci
2003   Lubomír Šlapeta 1908-1983, Čestmír Šlapeta 1908-1999: Architektonické dílo / Architectural work
2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art)
2004   Zpráva o kresbě (Olomoucký okruh 80. let)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   art & interior
2005   Katalog Galerie Mona Lisa
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)
2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2009   Středoevropské forum Olomouc
2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989)
2009   Středoevropské forum Olomouc / Olomouc Central European Forum (Architektonická studie / Architectural design)
2010   Sial
2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930)
2011   Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Civilizované iluze: Fotografická sbírka Muzea umění Olomouc / Civilised Illusion: Photography Collection of the Olomouc Museum of Art
2012   Stín kvetoucí sakury (Výběr japonského umění z českých sbírek)
2014   Na hlubinu (Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku u Olomouce v letech 1938-1940)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Prostory smrti (Přelet nad hřbitovy křesťanského světa), Miroslav Urban, Olomouc (Olomouc)
1998   Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938 (IV/1) (I) Počátky secese a symbolismu, počátky modernosti; II) Úsilí o moderní výraz), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2005   Semper Sursum: Jakob & Josef Kohn (První rakouská akciová společnost na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva; Mistři secese a moderny), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2005   Z pozůstalostí pétépáka Rajmunda Kolmaše (Já a prominent), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2005   Aus dem Nachlass des Soldaten Raimund Kolmasch (Ich und die Porminenz), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2006   Jindřich Štreit: Fotografie 1965 - 2005 / Photographs 1965 - 2005, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2007   Slavné vily Olomouckého kraje, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008   Slavné vily Zlínského kraje, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010   Slavné vily Čech, Moravy a Slezska, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
2010   Zdeněk Vacek: Tvorba 1960-2010, ,
2013   Václav Boštík (O něm a s ním), Galerie Zdeněk Sklenář, _
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Ty říkáš, nebeský Jeruzalém (Vzpomínka na výstavu), ,
1994   Much POP and more ART (Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1995   Kulturní fenomén funkcionalismu / The Cultural Phenomenon of Functionalism (Sborník příspěvků konference / The Conference Proceedings), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2006   Artis historia (Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity), Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě / The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Příspěvky z mezinárodní konference / Proceedings from the international conference), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
  Architektura 19.století na Moravě (Lexikon vídeňských umělců), Prostor Zlín, 4, 3, 1996, 19-21
1980   Z tvorby mladých výtvarných umělců na Olomoucku (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1980   Přehled architektury historismu 19. století na Moravě, Umění, 28, 4, 1980, 355-367
1981   Malířská a kresebná tvorba manželů Anežky a Miroslava Kovalových..., Anežka Kovalová: Obrazy, Miroslav Koval: Kresby, , , 1981, 0-0
1981   Sochařské dílo Jiřího Žlebka je věnováno..., Jiří Žlebek: Plastiky, , , 1981, -
1981   Z dějin secesní kultury (Vídeň a Olomouc), Umění a řemesla, , 2, 1981, 26-32
1982   Milan Grygar se již léta věnuje kresbě..., Milan Grygar: Kresby, , , 1982, 0-0
1983   Jeden z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších uměleckých souborů..., František Tichý ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, , , 1983, 0-0
1985   V posledních letech připomínají kresby Inge Koskové..., Inge Kosková: Kresby, , , 1985, 0-0
1988   Už tehdy, když v roce 1981..., Zbyněk Janáček: Kresby a grafika, , , 1988, 0-0
1989   Kresby O. Bébara, Jana Bébarová: Keramika, Otto Bébar: Kresby, , , 1989, 0-0
1989   Intenzívní výtvarné práci..., Oldřich Šembera: Kresby, obrazy, objekty, , , 1989, 0-0
1990   Architektura let 1850–1950 v Krnově, Umění, 38, 6, 1990, 521-533
1990   OGVU v Olomouci v samostatné budově, Exlibris Olomouc 1990, , , 1990, 13-14
1993   Muzeum umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 8, 1993/04/15, 3-3
1995   Památník Tomáše Bati / Memorial of Tomáš Baťa, Kulturní fenomén funkcionalismu / The Cultural Phenomenon of Functionalism, , , 1995, 36-37
1995   Muzeum umění v Olomouci v rekonstrukci architekta Michala Sborwitze, Umění a řemesla, 37, 4, 1995, 9-13
1996   Třikrát prostory smrti, Prostory smrti, , , 1996, 1-2
1996   Olomouc, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 186-188
1996   Theimerova šedesátá léta, Ivan Theimer: Sochy a obrazy 1960 - 1995, , , 1996, 25-28
1996   Architektura 19.století na Moravě (Lexikon vídeňských umělců), Prostor Zlín, 4., 1, 1996, 15-17
1996   Architektura 19.století na Moravě (Lexikon vídeňských umělců), Prostor Zlín, 4., 2, 1996, 21-23
1997   Úvodem, Mezi tradicí a experimentem, , , 1997, 5-5
1997   Olomoucké muzeum umění (dříve Galerie výtvarného umění)..., Muzeum umění Olomouc, , , 1997, -
1997   Mistrovská díla starého umění (Stálá expozice italského malířství 14. - 18. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, , , 1997, -
1997   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989, Muzeum umění Olomouc, , , 1997, -
1997   Architektura 19.století na Moravě (Lexikon domácích umělců), Prostor Zlín, 5, 1, 1997, 21-23
1997   Miroslav Urban, Prostor Zlín, 5., 2, 1997, 9-9
1997   Architektura 19.století na Moravě (Lexikon domácích umělců), Prostor Zlín, 5., 2, 1997, 20-23
1997   Architetura 19.století na Moravě (Lexikon domácích umělců), Prostor Zlín, 5., 3, 1997, 20-23
1997   Architektura 19.století na Moravě (Lexikon domácích umělců), Prostor Zlín, 5., 6, 1997, 20-23
2000   Brněnský Dům umělců a jeho někdejší architektura, 90 let Domu umění města Brna, , , 2000, 37-44
2003   Předmluva, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 13-15
2003   Terezská brána v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 16-21
2003   Pierre Philippe Bechade de Rochepine, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 22-22
2003   Chrám druidů ve Slezských Rudolticích, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 23-27
2003   Josef Albert Hodice, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 28-28
2003   Kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 30-37
2003   Václav Antonín Dominik Kounic-Rietberg, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 37-38
2003   Johann Ferdinand Hetzendorf z Hohenbergu, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 38-38
2003   Chrámek přátelství v Kroměříži, , , , , 39-46
2003   Sluneční chrámek v Lednici, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 47-52
2003   Isidor Marcellus Amandus Canevale, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 52-52
2003   Minaret v Lednici, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 53-58
2003   Josef Hardtmuth, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 58-58
2003   Janův hrad u Lednice, , , , , 59-66
2003   Dianin chrám u Valtic, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 67-77
2003   Jan Josef I. z Liechtensteinu, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 77-77
2003   Památník míru, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 79-86
2003   Alois Ludwig (Luigi) Pichl, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 86-86
2003   Apollónův chrám u Lednice, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 87-95
2003   Josef Kornhäusel, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 94-94
2003   Liechtensteinská hrobka ve Vranově u Brna, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 96-106
2003   Josef Franz Engel, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 106-106
2003   Nový Dvůr u Lednice, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 107-116
2003   Bernhard (Bernát) Petri, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 116-116
2003   Chrám Tří Grácií u Lednice, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 117-121
2003   Dietrichsteinský zámek, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 122-132
2003   Karl Schleps, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 132-132
2003   Pompejánská kolonáda v Kroměříži, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 133-140
2003   Anton Arche, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 140-140
2003   Městské divadlo v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 141-142
2003   Měšťanská střelnice v Olomoci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 143-151
2003   Ferdinandova brána v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 152-160
2003   Josef Esch, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 159-159
2003   Karl von Ghega, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 160-160
2003   Vila Loreta ve Fulneku, , , , , 161-168
2003   Franz Biela, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 168-168
2003   Lázeňský salon v Karlově Studánce, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 169-177
2003   Anton Onderka, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 177-177
2003   Kostel sv. Mořice v Kroměříži, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 178-192
2003   Jan Sarkander Thalherr, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 192-192
2003   Kaple sv. Huberta u Valtice, , , , , 193-0
2003   Liechtensteinský zámek v Lednici, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 199-212
2003   Peter Hubert Desvignes, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 212-212
2003   Clamova huť v Blansku, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 213-217
2003   Josef Seifert, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 217-217
2003   Kleinův palác v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 218-235
2003   Franz Klein, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 236-236
2003   Franz Fröhlich, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 236-236
2003   Tvrz číslo XI v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 237-248
2003   Julius von Wurmb, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 248-248
2003   Gymnázium v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 249-259
2003   Christian Friedrich Ludwig von Förster, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 260-260
2003   Evangelický kostel v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 261-269
2003   Heindrich von Ferstel, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 270-270
2003   Nádražní okruh a Eliščina třída v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 271-274
2003   Josef Arnold, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 275-275
2003   Besední dům v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 277-283
2003   Theophil von Hansen, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 284-284
2003   Laudonova a Radeckého ulice v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 285-292
2003   Franz Neubauer, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 292-292
2003   Mariánské náměstí ve Znojmě, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 293-298
2003   Scholzův palác v Šumperku, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 299-303
2003   Moritz Hinträger, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 304-304
2003   Karl Seidl, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 304-304
2003   Otto Thienemann, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 304-304
2003   Albertova ulice ve Vítkovicích, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 305-308
2003   Edelmannův palác v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 309-313
2003   Kaple Cyrilka na Velehradě, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 314-326
2003   Bedřich z Fürstenbergu, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 325-325
2003   Josef Erwin von Lippert, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 326-326
2003   Kostel P. Marie v Travné, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 327-334
2003   Friedrich von Schmidt, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 334-334
2003   Katedrála sv. Václava v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 335-340
2003   Gustav Meretta, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 342-342
2003   Kostel sv. Jakuba Většího v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 343-347
2003   Ottokar Burghart, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 347-347
2003   Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 348-353
2003   August Prokop, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 354-354
2003   Kostel sv. Mořice v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 355-361
2003   Řádový hrad Bouzov, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 362-372
2003   Georg Josef von Hauberrisseer, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 372-372
2003   Uměleckoprůmyslové muzeum v Opavě, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 373-384
2003   Ferdinand Fellner mladší, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 384-384
2003   Německý dům v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 385-389
2003   Felix Neumann, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 389-389
2003   Náměstí Marie Terezie v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 390-398
2003   Camillo Sitte, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 398-398
2003   Synagoga v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 399-406
2003   Jakob Gartner, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 406-406
2003   Kostelní náměstí v Přívoze, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 407-414
2003   Kostel Navštívení P. Marie v Poštorné, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 415-423
2003   Karl Weinbrenner, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 423-423
2003   Zoufalův dům v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 424-432
2003   Germano Wanderley, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 432-432
2003   Wurmova vila v Adamově, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 433-440
2003   Alois Prastorfer, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 440-440
2003   Zámek Seilernů v Lešné, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 441-445
2003   Bratmannova vila ve Valašských Kloboukách, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 447-457
2003   Otokar Bém, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 457-457
2003   Alois Ludwig, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 457-457
2003   Joseph Maria Olbrich, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 458-458
2003   Polský dům v Ostravě, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 459-467
2003   Francz Blasch, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 467-467
2003   Heinrich Czeschner, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 467-467
2003   Franz Hloch, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 468-468
2003   František Pawlu, , , , , 468-468
2003   Pustevny na Radhošti, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 469-476
2003   Dušan Samuel Jurkovič, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 477-477
2003   Janův dům v Luhačovicích, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 478-489
2003   Karel Hugo Kepka, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 489-489
2003   Kurzova vila v Krnově, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 490-505
2003   Leopold Bauer, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 506-506
2003   Vila Primavesi v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 507-519
2003   Otto Primavesi, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 518-518
2003   Franz von Krauss, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 519-519
2003   Pavilon pro lepší stavy v Kroměříži, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 520-534
2003   Hubert Gesner, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 533-533
2003   Ladislav Mesenský, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 533-533
2003   Národní dům v Prostějově, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 535-542
2003   Jan Kotěra, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 543-543
2003   Mohyla míru u Slavkova, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 544-554
2003   Jan Mráček, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 554-554
2003   Sarkandrova kaple v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 555-560
2003   Eduard Sochor, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 560-560
2003   Evangelický kostel v Přerově, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 561-566
2003   August Fritz Otto Kuhlmann, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 566-566
2003   Národní divadlo v Brně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 567-571
2003   Kovaříková vila v Prostějově, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 572-583
2003   Emil Králík, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 584-584
2003   Hotel Přerov v Olomouci, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 585-596
2003   Dominik Fey, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 594-594
2003   František Fiala, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 594-594
2003   Jaroslav Kovář starší, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 594-595
2003   Max Matzenauer, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 595-595
2003   Maxim Johann Monter, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 595-596
2003   Karel Slabý mladší, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 596-596
2003   Bohumil Vodička, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 596-596
2003   Priessnitzovo sanatorium v Jeseníku, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 597-603
2003   Dům umělců v Hodoníně, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 605-612
2003   Antonín Blažek, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 612-612
2003   Radnice v Šumperku, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 613-624
2003   Karl Johann Benirschke, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 624-624
2003   Reiszův dům v Ostravě, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 625-631
2003   Wunibald Deininger, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 631-631
2003   Letovisko Primavesi v Koutech nad Desnou, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 632-646
2003   Josef Hoffmann, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 646-646
2003   Bauerova vila v Hrušovanech u Brna, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 647-652
2003   Adolf Loos, Příběhy z dlouhého století, , , 2003, 652-652
2003   Olomoucké Muzeum umění (dříve Galerie výtvarného umění)..., Muzeum umění Olomouc, , , 2003, 2-2
2003   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889-1989, Muzeum umění Olomouc, , , 2003, 4-4
2004   Bevezetõül / Úvodem / Introduction, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 9-11
2004   Az olmützi képzõmũvészet 1945-1974 között / Olomoucká výtvarná kultura let 1945-1974 / Visual culture in Olomouc 1945-1974, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, , , 2004, 31-42
2006   Brněnské uměleckoprůmyslové muzeum a jeho architektura, Artis historia, , 1, 2006, 77-86
2007   9/ Vila Eugenie Primavesi (Franz von Krauss - Josef Tölk, 1905-1906), Slavné vily Olomouckého kraje, , , 2007, 44-48
2007   12/ Vila Elly Krickové (Heinrich Czeschner, 1911), Slavné vily Olomouckého kraje, , , 2007, 55-57
2007   13/ Vila Antonína a Ludmily Hofmanových (Karel Starý ml., 1911-1912), Slavné vily Olomouckého kraje, , , 2007, 58-60
2007   14/ Vila Františky Lipčíkové (Rudolf Stockar, 1918-1919), Slavné vily Olomouckého kraje, , , 2007, 61-63
2007   15/ Vila Ellen a Karla Plhákových (Bohuslav Fuchs - Josef Štěpánek, 1921-1922), Slavné vily Olomouckého kraje, , , 2007, 70-73
2007   20/ Vila Emila Emmera (Helmut Camillo von Wagner-Fryensheim, 1928), Slavné vily Olomouckého kraje, , , 2007, 86-87
2007   24/ Vila Otto Zweiga (Franz Kuhn, 1931-1932), Slavné vily Olomouckého kraje, , , 2007, 105-107
2007   38/ Vila Františka Wawerky (Elly a Oskar Oehlerovi, 1937), Slavné vily Olomouckého kraje, , , 2007, 139-141
2008   Jacques Groag, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 41-42
2008   Slavoj Kovařík, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 63-64
2008   Otakar Lenhart, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 75-76
2008   Klaudius Madlmayr, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 77-78
2008   Mada I. Primavesi, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 96-97
2008   Ivo Přeček, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 99-99
2008   Camillo Sitte, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 115-115
2008   Lubomír Šlapeta, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 127-128
2008   Karel Wellner, Osobnosti Olomouckého kraje, , , 2008, 140-140
2008   Úvodem / Introduction, Nechci v kleci! / No cage for me! , , , 2008, 9-10
2009   Dějiny olomouckého hradu a Arcidiecézního muzea, Arcidiecézní muzeum Olomouc, , , 2009, 15-27
2009   Historické prostory olomouckého hradu, Arcidiecézní muzeum Olomouc, , , 2009, 31-55
2009   Úvodem / Introduction, Listování / Turning pages, , , 2009, 9-11
2009   Středoevropské forum Olomouc (Muzeum umění Olomouc stojí před výraznou proměnou), Středoevropské forum Olomouc , , , 2009, -
2011   Visí to ve vzduchu (Rozhovor s Pavlem Zatloukalem), Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 28-36
2011   Pár slov úvodem / A few words by way of introduction, Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art, , , 2011, 8-9
2011   Medailony autorů a firem / Profiles of authors and companies, Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art, , , 2011, 148-165
2013   Happy end se nekoná - prozatím (Pavel Zatloukal a Muzeum umění Olomouc), Prostor Zlín, 20., 1, 2013, 7-9
2013   Pavel Zatloukal: Proslov (Vážení hosté, v sousedních místnostech jsou vystaveny...), Václav Boštík, , , 2013, 195-199
2015   Jindřich Vybíral, Leopold Bauer – Heretik moderní architektury, Umění / Art, 63, 6, 2015, 498-501
2019   O sbírkách, lidech a muzeích umění (Rozhovor s profesorem Pavlem Zatloukalem), Prostor Zlín, 26, 2, 2019, 13-18
2019   Minulost a perspektivy hradu na nábřeží Chrudimky, Prostor Zlín, 27, 4, 2019, 40-45
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1983   Česká kresba 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 1. část)
Almanach
published, title (subtitle)
1990   Exlibris Olomouc 1990 (Almanach k setkání sběratelů a přátel exlibris)
2002   Decenium (Almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G)
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.)
Program
published, title (subtitle)
1994   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
1994   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
1994   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
1994   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
1995   Muzeum umění Olomouc (duben-červen)
1995   Muzeum umění Olomouc (červenec-září)
1995   Muzeum umění Olomouc (říjen-prosinec)
1997   Muzeum umění Olomouc (leden-březen)
2003   Muzeum umění Olomouc (červenec, srpen, září)
2007   Muzeum umění Olomouc (červenec, srpen, září 2007)
Guide
published, title (subtitle)
2006   Arcidiecézní muzeum Olomouc (Průvodce (česká verze))
2006   Olomouc Archdiocesan Museum (Guidebook (anglická verze))
2011   Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži
2011   Archbishop's Chateau and Gardens in Kroměříž
Manuscript
published, title (subtitle)
1986   Vážení hosté, v sousedních místnostech jsou vystaveny... (zahájení výstavy)