Zdeněk Podlesný

Master's Thesis
published, title (subtitle)
1971   Člověk před objektivem v různých věkových kategoriích