Jan Sekera v roce 2009 (wikipedia)

Jan Sekera

* 14. 11. 1935, Louny (Louny), Česká republika (Czech Republic)
† 10. 1. 2015, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian, Aesthetician

 

signature: JaS
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jx20041202007
VIAF: 71008336

notes:
PhDr., zaměřený na moderní umění

Jan Sekera

V roce 1953 maturoval Jan Sekera na lounském gymnáziu. V letech 1953–1958 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory filosofie a matematika. V polovině 50. let navázal blízké kontakty s lounskými výtvarníky Kamilem Linhartem, Zdeňkem Sýkorou, Vladislavem Mirvaldem, básníkem Emilem Julišem a estetikem Josefem Hlaváčkem. Po epizodním působení v roli učitele matematiky na lounské jedenáctiletce a dvouleté základní vojenské službě nastoupil v roce 1960 jako průvodce a metodik do Pražské informační služby. S Louny však kontakt neztratil a v roce 1965 byl pověřený vedením galerijního oddělení Okresního muzea v Lounech. Po zřízení samostatné instituce s názvem Galerie Benedikta Rejta se od března 1966 stal jejím prvním ředitelem. V důsledku toho, že Sýkora i Linhart učili v Praze a patřili do okruhu Jiřího Koláře a Sekera udržoval kontakty s osobnostmi jako byli Zbyněk Hejda či Jan Sokol, o lounské galerii se v pražských intelektuálních a výtvarných kruzích vědělo.
Sekera orientoval výstavní činnost od počátku na české výtvarné umění 20. století. Do konce 60. let tak v galerii vystavovali Karel Černý, Jaromír Funke, Antonín Slavíček, Bohuslav Reynek, Josef Čapek, Emil Filla a další. Ještě v době nejtvrdší normalizace v 70. letech probíhají Sekerovou zásluhou v lounské galerii výstavy Huga Demartiniho a Karla Malicha.
Sekera směřoval akviziční činnost galerie jednak k získávání obrazů klasiků české moderní malby (Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Václav Špála, Bohumil Kubišta a další), jednak umělců zastupujících v malbě konstruktivistické a kinetické tendence (mj. Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Zdeněk Pešánek, Karel Malich). Jeho první akvizicí ještě jako vedoucího výstavního oddělení muzea byl nákup dvou klíčových obrazů Zdeňka Sýkory: Šedé struktury a Červeno-modré struktury. Vybudoval také rozsáhlou sbírku grafiky, v níž jsou zastoupeni mj. Josef Váchal a Vojtěch Preissig. Sekera vždy usiloval o to, aby byla lounská galerie odborným ústavem s nadregionálním významem.
V roce 1969 Sekera Louny načas opustil, když absolvoval dvouletou stáž ve Filosofickém ústavu Československé akademie věd. Roku 1971 se opět vrátil do Loun a převzal vedení galerie. Sekera nikdy nebyl členem KSČ. Proto musel v odborné činnosti čelit nejrůznějším ideologickým tlakům, které byly na maloměstě často silnější než v metropoli. To byl důvod, proč se v roce 1987 rozhodl odejít do Prahy. Rok nato se stal ředitelem Středočeské galerie v Praze. V roce 2001 odešel do důchodu. Dále působil jako člen nákupních komisí v různých galeriích, např. v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nebo v Národní galerii v Praze. Od roku 2001 externě vyučoval na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze. Roku 2004 mu bylo uděleno čestné občanství města Loun.
cs.wikipedia.org, 11.7.2017

Jan Sekera

Jan Sekera v roce 2009 (wikipedia)
 

Jan Sekera

from - to   institution, city, notes
???? - ????   České muzeum výtvarných umění, Praha, Husova 19-21, ředitel
1965 - 1987   Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny), Pivovarská 29-34, zakladatel, ředitel

Jan Sekera

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Umělecká beseda, *1863
???? - ????   Výtvarný odbor Umělecké besedy (znovuzaložené), *1990

Jan Sekera

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Odpovědi přírody. Pocta Janu Sekerovi I (Natures Answers. A tribute to Jan Sekera I), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Biografie Galerie Benedikta Rejta, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Poesie i racionalita (Sborník kolokvia pořádaného GASK-Galerií Středočeského kraje v Kutné Hoře dne 26. října 2017 k uctění památky Jana Sekery (1935-2015)), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   České výtvarné umění 1960 - 1990, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jan Sekera (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   PhDr. Jan Sekera

Jan Sekera

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Jan Kubíček
  1970   Otakar Slavík: Obrazy žen 1969, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1970   Zdeněk Sýkora (Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Demartini
  1972   Emil Filla (Čtvrtá výstava přírůstků sbírky galerie), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1976   Grafika Emila Filly, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1980   Emil Filla (Pamětní síň na Peruci), Výstavnictví n.p., Praha
  1980   František Tichý: Grafické dílo ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
  1980   Josef Wagner: Sochařské kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1982   Václav Zralý, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1984   Adolf Loos a česká architektura
  1989   Vratislav Karel Novák: Konstruktionen, cykloten, körperobjekte, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1991   Milan Grygar 1991, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Rudolf Valenta: Plastiky - koláže - kresby (Z Berlínského období 1974-1991), Středočeská galerie, Praha
  1992   Vilém Kříž: Fotografie z období 1937 - 1992, Středočeská galerie, Praha
  1992   Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Henry Moore, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   Jan Kubíček: Obrazy 1958-1995, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Ladislav Novák, Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s., Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1996   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových ve Washingtonu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1996   Henri Laurens (Kubistické období / Périod kubiste), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Marcel Mariën: Jeden surrealistický život / Une vie surréaliste, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Zwei Wegbereiter der Moderne I. / Two Pioneers of Modern Art I.: František Kupka aus der Sammlung Jan und Meda Mladek / from the Jan and Meda Mladek Collection, Albertina, Vídeň (Wien)
  1997   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace / Paintings, Kinetics, Light Installations, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Václav Boštík: Kresby / Dessins, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
  1999   Katarzyna Kobro 1898 - 1951, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Alina Szapocznikow, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Romolo Romani, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Josef Šimůnek, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  2001   Karl Prantl: Kameny / Steine
  2002   Karel Malich: Contrastes, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
  2006   Jan Kubíček: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2011   Jan Kubíček: Geokonstrukce, systémy a náhody
  2011   Marian Karel: Průniky / Intersections, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2012   František Kupka: Okolo bodu (1911–1930) (Kvaše ze sbírky Jana a Medy Mládkových), White Gallery, Osík (Svitavy)
  2019   Václav Cigler: Kresby / Drawings, Michal Motyčka, Praha
  nedat. (1999)   Diet Sayler, České muzeum výtvarných umění, Praha
  nedatováno   Nedožité devadesátiny Emila Filly v roce 1972 a dvacáté výročí jeho smrti v roce 1973... (Emil Filla)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Dodekaedr, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1969   Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1992   Apokalypsa XX (Východoslovenská moderna 20. rokov), Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1993   Poesie racionality (Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Futuristická rekonstrukce vesmíru (Kresby, akvarely, tempery), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution (Tšekkiläistä nykytaidetta / Contemporary Czech Art), Oulun taidemuseo, Oulu
  1996   Eine Promenade der Romantiker
  1997   Bauhaus Výmar - evropská avantgarda 1919 - 1925 / Bauhais Weimar - European Avant-garde 1919 - 1925, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Pro Lidice: 52 umělců z Něměcka / 52 Künstler aus Deutschland, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Bourdelle a jeho žáci. Giacometti, Richier, Gutfreund, Art et Fact, _
  1998   Bourdelle et ses éleves. Giacometti, Richier, Gutfreund
  1998   Sklo a prostor / Glass and Space, České muzeum výtvarných umění, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Milan Dobeš, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2013   Radek Kratina 1928-1999, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 1, 45-47
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 94-95
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 3, 142-144
  1958   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 4, 191-191
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 9, 431-431
  1959   Z estetických časopisů, Výtvarné umění, 8, 8, 382-383
  1966   Nová kniha Mirka Nováka (Recenze), Výtvarné umění, 419-419
  1968   Jan Kubíček, Dodekaedr
  1968   Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
  1968   Vladislav Mirvald, Dodekaedr
  1968   Zdeněk Sýkora, Dodekaedr
  1969   Obraz českého moderního umění se..., Obrazy, plastiky - 2. výstava přírůstků sbírky
  1969   Obrazy O. Slavíka, Výtvarná práce
  1970   Na okraj Pešánkovy výstavy v Lounech, Výtvarná práce
  1970   Obrazy - Objekty Kamila Linharta, Výtvarná práce
  1970   Přestože dnes již o Otakaru Slavíkovi..., Otakar Slavík: Obrazy žen 1969
  1971   Hugo Demartini se nám nepředstavuje..., Demartini
  1972   Interpretace díla Karla Malicha..., Karel Malich: Plastiky, projekty
  1991   Kratina opět v lounské galerii, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1991   O partiturách, zvuku a tichu, Milan Grygar 1991
  1992   Úvodem k první výstavě Středoevropské galerie a nakladatelství / Zur ersten Ausstellung der Galerie Mitteleuropa / The first exhibition at the Central European Gallery and Publishing House, Zdeněk Sýkora: Kaligrafie náhody a řádu
  1993   Racionalita poesie aneb poesie racionality, Poesie racionality-51
  1995   Ei voi olla epäilystäkääqn... / There can be no doubt..., Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution
  1995   Galerie Benedikta Rejta, Výtvarné umění
  1995   Úvodem několik slov (V této době, v níž expresivní a metaforické gesto...), Jan Kubíček: Obrazy 1958-1995
  1998   Jen s ostychem je možno přistupovat... / L´oeuvre de Václav Boštík..., Václav Boštík: Kresby / Dessins
  2000   Idea con variazioni (Radek Kratina byl nepochybně...), Radek Kratina 1928 - 1999: Idea con variazioni
  2006   Výstava grafického díla Jana Kubíčka..., Jan Kubíček: Grafika
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/10/10   Výtvarné umění, 16, 8, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Jan Sekera

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Národní umělec Josef Brož: Výbor z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Jan Sekera

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970/09/20 - 1970/10/18   Jan Kubíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972   Emil Filla, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1986/12/16 - 1987/01/18   Vjačeslav Fomiš Kolejčuk: Plastiky, koláže, dokumentace, Kabinet architektury, Brno (Brno-město)
1990/02/01 - 1990/03/25   Oldřich Karásek: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1991   Milan Grygar: 1991, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1991/05/21 - 1991/06/16   Milan Grygar: Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/06/26 - 1991/08/10   Milan Grygar: 1991, Středočeská galerie, Praha
1991/09/11 - 1991/10/13   Milan Grygar: 1991, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1993/03/09 - 1993/04/02   Ona B.: Jsem jen oko, Galerie Litera, Praha
1993/03/09 - 1993/04/21   Ona B.: Jsem jen oko, Karolinum, Praha
1994/02/03 -   Vladislav Mirvald, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/06/14 - 1995/09/17   Jan Kubíček: Systémy a série, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/11/08 - 1996/01/14   Henri Laurens: Kubistické období / La période cubiste, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/04/30 - 1997/06/29   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/10/22 - 1999/01/10   František Kupka (1871-1957): Ou la naissance de l'abstraction / Of het ontstaan van de abstracte kunst, Musée communal des beaux-arts d'Ixelles (Musée d'Ixelles), Ixelles
2000/04/05 - 2000/05/14   Radek Kratina: Idea con variazioni, České muzeum výtvarných umění, Praha
2012/06/16 - 2012/07/10   František Kupka: Okolo bodu - Kvaše z let 1911–1930 ze sbírky Jana a Medy Mládkových, White Gallery, Osík (Svitavy)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1988/12/05 - 1988/12/16   Dny Prahy v Moskvě: Malířství generace 80. let, Moskva, Moskva (Moscow)
1990/10/18 - 1990/12/02   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1990/12 - 1991/02   Konstruktivní tendence šedesátých let, Středočeská galerie, Praha
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/05/15 - 1996/09/01   František Kupka a Otto Gutfreund, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/06/10 - 1998/09/20   Sklo a prostor / Glass and Space, Dům U Černé Matky Boží, Praha

Jan Sekera

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/07/30 - 1967/09/03   Vasarely: Nová tvorba 1966 - 1967, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/03/10 -   Antonín Slavíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/04/07 -   Bohuslav Reynek: Grafika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/01/25 - 1970/02/22   Otakar Slavík: Obrazy žen, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/09/20 - 1970/10/18   Jan Kubíček, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1971/10/07 -1971/10/31   Hugo Demartini: Plastiky 1964 - 1970, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1972/03/09 -   Karel Malich: Plastiky a projekty, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1980/06/19 - 1980/08/03   František Tichý: Grafické dílo ze sbírek Benedikta Rejta v Lounech, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1989/03/30 - 1989/05/14   Václav Boštík, Staroměstská radnice, Praha
1989/08/10 - 1989/09   Vratislav Karel Novák: Konstruktionen, cykloten, körperobjekte, Bauhaus Dessau, Desava (Dessau)
1990/02/01 - 1990/03/25   Oldřich Karásek: Fotografie, Staroměstská radnice, Praha
1991/06/26 - 1991/08/10   Milan Grygar: 1991, Středočeská galerie, Praha
1991/10/02 - 1991/11/03   Susanne Wenger: Einbezogen / Splynutí, Středočeská galerie, Praha
1991/11/08 - 1991/12/08   Ludvík Feller: Obrazy, kresby, objekty 1989-1991, Středočeská galerie, Praha
1992/03/19 - 1992/05/10   Milan Grygar: Kresby, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/03/09 - 1993/04/02   Ona B.: Jsem jen oko, Galerie Litera, Praha
1993/03/09 - 1993/04/21   Ona B.: Jsem jen oko, Karolinum, Praha
1993/04/28 - 1993/06/20   Rudolf Němec: Obrazy, Středočeská galerie, Praha
1993/10/15 - 1993/11/07   Angeli, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha
1993/10/19 - 1993/11/21   Vladislav Mirvald, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1994/02/03 -   Vladislav Mirvald, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/02/16 - 1994/03/20   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění, Karolinum, Praha
1994/05/11 -   Václav Tikal: Obrazy - kresby, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/05/19 - 1994/06/26   Erró: Obrazy 1970 - 1993, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/06/29 - 1994/09/11   Jaroslav Panuška (1872 - 1958), České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/07/13 -   Peter Blake: Abeceda,sítotisky 1991, Karolinum, Praha
1994/07/13 - 1994/09/25   Milan Langer: Obrazové seriály, Karolinum, Praha
1994/11/23 - 1994/12/18   Pavel Nešleha, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/12/21 - 1995/01/29   Josef Paleček: Zahrady a hry, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/12/22 - 1995/01/29   Michal Šarše: Cesta, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/02/08 - 1995/03/12   Ladislav Novák, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/02/08 - 1995/03/19   Kurt Gebauer: Nevlídné mrkání a staronové obludy, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/03/02 -   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1995/03/15 - 1995/03/30   Antonín Kroča: Obrazy a kresby 1972 - 1995, Karolinum, Praha
1995/03/15 - 1995/03/30   Miroslav Páral: Sochy a kresby 1988 - 1995, Karolinum, Praha
1995/03/29 - 1995/05/28   Emil Nolde: Akvarely a grafika, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/05/10 - 1995/06/25   Franta: Výběr z tvorby 1964-1994, Karolinum, Praha
1995/06/14 - 1995/09/17   Jan Kubíček: Systémy a série, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/09/18 - 1995/11/05   Jiří Kolář ve sbírce Jana a Medy Mládkových, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1995/09/20 - 1995/10/29   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995/11/22 - 1995/12/17   Ed Zelenak, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/12/20 - 1996/02/04   Aleš Hnízdil: Konkrétní poslání / Specific Mission, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/02/07 - 1996/03/17   Kamil Linhart: Cesta ke kruhu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/02/07 - 2003/03/17   Lyonel Feininger: Akvarely, grafiky a kresby, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/04/15 - 1996/05/12   Daniela Vinopalová-Vodáková: Hledání tvaru, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/04/15 - 1996/05/12   Jiří Corvin: Obrazy, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/07/05 - 1996/09/08   Jiří Velinger: Plastiky, malby, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/07/05 - 1996/09/08   Zdenek Kirchner (1934 Praha - 1987 Paris), České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/12/12 - 1997/01/26   Václav Mergl: Výtvarná a filmová tvorba 1961 - 1996, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/02/12 - 1997/04/06   Robert Rauschenberg: Tribute 21: Grafický soubor / Set of Prints, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/04/16 - 1997/06/15   Miloš Jiránek, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/04/30 - 1997/06/29   Peter Sedgley: Obrazy, světelná kinetika, světelné instalace, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/01/29 - 1998/03/15   Josef Hoffmann: Současný světový design nábytku z Rakouska, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/02/26 - 1998/04/12   Ivan Ouhel: Čas obrazu, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/03/26 - 1998/05/17   Vance Kirkland 1904 - 1981, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/04/10- 1998/06/07   František Kupka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/06/24 - 1998/08/30   O přírodě: About nature, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/09/16 - 1998/11/15   Alfred Graf: Per Fumum - Zastavování - Innehalten, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/09/16 - 1998/11/15   Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/09/16 - 1998/11/15   Jiří Mrázek: Práce 1940 - 1998, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/12/16 - 1999/01/24   Jiří Kalousek 1925 - 1986: Retrospektiva díla, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/12/18 - 1999/01/22   Václav Boštík: Kresby / Dessins, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1999/02/11 - 1999/03/21   Ladislav Zívr: Práce z let 1929-1977, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/06/01 - 1999/07/25   Sigmar Polke: Hudba nevyjasněného původu, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/06/02 - 1999/07/25   Kaethe Kauffman: Meditace, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/07/14 - 1999/09/19   Katatzyna Kobro 1898 - 1951, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/08/04 - 1999/09/26   Eduard Ovčáček: Výběr z tvorby 1959-1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/08/04 - 1999/09/26   Xénia Hoffmeisterová: Zlé jazyky 1998-1999, Evil tongues 1998-1999, České muzeum výtvarných umění, Praha
1999/12/10 - 2000/01/30   Diet Sayler, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/04/05 - 2000/05/14   Radek Kratina: Idea con variazioni, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/06/21 - 2000/09/10   Alf Lechner, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/08/16 - 2000/09/17   Jan Mladovsky: Communism, České muzeum výtvarných umění, Praha
2001/05/21 - 2001/06/29   Jan Kubíček: Retro, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2004/06/15 - 2004/06/25   Karel Kouba, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
2006/06/22 - 2006/08/27   Jan Kubíček: Grafika, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/10/07 - 2008/11/20   Jan Kubíček: Geokonstrukce, Galerie Pecka, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/02/09 - 1968/03/03   Dodekaedr, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1969/07/13 -   2. výstava přírůstků, Obrazy, plastiky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1990/10/18 - 1990/12/02   Konstruktivní tendence, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1992/09/20 - 1992/11/04   Vídeňská škola fantazijního realismu - A. Brauer, E. Fuchs, R. Hausner, A. Lehmden, Karolinum, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/03/16 - 1994/05/01   Grafika německého expresionismu, České muzeum výtvarných umění, Praha
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1997/10/16 - 1997/11/30   Dalibor Chatrný: Zkoumání prostoru, Ivan Chatrný: Struktury, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/03/05 - 1998/05/28   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1998/04/22 - 1998/06/14   Tichý život věcí, České muzeum výtvarných umění, Praha
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/03/01 - 1999/05/30   Bourdelle a jeho žáci: Giacometti, Richier, Gutfreund, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1999/03/31 - 1999/05/23   Ozvěny severu / Northern Echoes - Současné finské umění / Conpemporary Finnish Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
2000/07/12 - 2000/09/03   Živly, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008/10/08 - 2008/11/23   Geometrie. Československý konstruktivismus a geometrická abstrakce, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2010/12/10 - 2011/03/27   Spolu (Kamil Linhart, Vladislav Mirvald, Zdeněk Sýkora), Galerie města Loun (GAML), Louny (Louny)

Jan Sekera

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/04/05 - 2000/05/14   Radek Kratina: Idea con variazioni, České muzeum výtvarných umění, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/10/27 - 1994/01/02   Poesie racionality. Konstruktivní tendence v českém výtvarném umění šedesátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha

Jan Sekera

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   10. února byla v Galérii Benedikta Rejta v Lounech..., Výtvarná práce
  1968   Dr. Jan Sekera zahájil 10. března..., Výtvarná práce
  1968   Jiří Šerých a dr. Jan Sekera uvedli..., Výtvarná práce
  1990   Umění nové citlivosti (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeský deník
  1991   Konstruktivní tendence - pojem a tradice, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Poesie racionality (Praha, Valdštejnská jízdárna, 27. 10. 1992 - 2. 1. 1993), Český rozhlas 3 - Vltava
  1993   Lyrická geometrie 60. let, Lidové noviny, 12-12
  1993   Závažná výstava z ne tak dávné historie (Praha, Valdštejnská jízdárna, 26. 10. - 2. 1. 1993), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1994   Výtvarné umění 60. a počátku 70. let v Lounech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   Alkusanat / Foreword, Samettivallankumouksen jälkeen / After the Velvet Revolution
  1998   Galerie Benedikta Rejta (Polemické dílo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění-16
  1998   Příběh jedné galerie (K otevření stálé expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění-16
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993

Jan Sekera

year of award   award name, type, notes
2004   Čestné občanství města Louny, Zakladatel a ředitel Galerie Benedikta Rejta a později ředitel Českého muzea výtvarných umění v Praze. Vznik galerie a vytváření jedinečného sbírkového fondu zaměřeného na umění 20. století bylo jen jedním počinem. Neopomenutelnou roli sehrála Galerie B. Rejta v 60. letech 20. století, kdy se stala centrem duchovního dění a to nejen pro Louňáky. Čestné občanství mu bylo uděleno 20. září 2004. - zdroj - www.mulouny.cz