Eva Žáková

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2013   Re: Publikum (Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století), Česká kancelář programu Kultura, Praha