Henri Michaux

* 24. 5. 1899, Namur, Belgie (Belgium)
19. 10. 1984, Paříž (Paris), Francie (France)
draghtsman, poet, painter, writer

 

nationality: Belgian
sex: male

word:
Zájem Michauxe o vyjádření podvědomých impulsů byl typický pro hnutí informel. Michaux mimo jiné v 50. letech 20. století experimentoval s halucinogenní drogou mezkalinem, s jehož pomocí chtěl uvolnit svou kreativitu a vědomí. Pod vlivem této drogy se jeho styl dramaticky změnil – jeho umění se stalo daleko více bezprostředním. Své prožitky si Michaux pečlivě zaznamenával a s mescalinem experimentoval celkem deset let, poté svoje užívání přerušil se závěrem, že drogy nebyly spolehlivé a on sám ‚neměl talent pro závislosti‘. V 60. letech 20. století se Michaux stal jakousi celebritou Beatniků, kteří ho oslavovali pro jeho spojení světa drog, umění a literatury.

Hlavními prvky Michauxova umění bylo utrpení, odcizení a zloba, Michaux se zaměřoval hlavně na vyjádření absurdity života, čímž odrážel vliv poválečného evropského existencialismu.

Jako spisovatel psal Michaux hlavně francouzsky. Nejvíce ho proslavily jeho esoterické knihy, které byly svým otevřeným stylem přístupné široké veřejnosti. Psal také básně, umělecké kritiky a cestopisy, byl totiž nadšeným cestovatelem.

V roce 1965 získal Velkou francouzskou cenu za literaturu, kterou však odmítnul přijmout, protože svoje literární dílo považoval spíše za osobní zkoumání než vážnou literaturu.

(zdroj: artmuseum.cz)