en.wikipedia.org

Henri Michaux

* 24. 5. 1899, Namur, Belgie (Belgium)
† 19. 10. 1984, Paříž (Paris), Francie (France)
Poet, Writer, painter, Draghtsman

 

nationality: Belgian
sex: Male

NK AUT: jn19990005696

Henri Michaux

Zájem Michauxe o vyjádření podvědomých impulsů byl typický pro hnutí informel. Michaux mimo jiné v 50. letech 20. století experimentoval s halucinogenní drogou mezkalinem, s jehož pomocí chtěl uvolnit svou kreativitu a vědomí. Pod vlivem této drogy se jeho styl dramaticky změnil – jeho umění se stalo daleko více bezprostředním. Své prožitky si Michaux pečlivě zaznamenával a s mescalinem experimentoval celkem deset let, poté svoje užívání přerušil se závěrem, že drogy nebyly spolehlivé a on sám ‚neměl talent pro závislosti‘. V 60. letech 20. století se Michaux stal jakousi celebritou Beatniků, kteří ho oslavovali pro jeho spojení světa drog, umění a literatury.

Hlavními prvky Michauxova umění bylo utrpení, odcizení a zloba, Michaux se zaměřoval hlavně na vyjádření absurdity života, čímž odrážel vliv poválečného evropského existencialismu.

Jako spisovatel psal Michaux hlavně francouzsky. Nejvíce ho proslavily jeho esoterické knihy, které byly svým otevřeným stylem přístupné široké veřejnosti. Psal také básně, umělecké kritiky a cestopisy, byl totiž nadšeným cestovatelem.

V roce 1965 získal Velkou francouzskou cenu za literaturu, kterou však odmítnul přijmout, protože svoje literární dílo považoval spíše za osobní zkoumání než vážnou literaturu.

(zdroj: artmuseum.cz)

Henri Michaux

en.wikipedia.org
 

Henri Michaux

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965/02/12 - 1954/04/04   Henri Michaux: 1926-1965, Musée National d'Art Moderne, Paříž (Paris)
1967/03/15 - 1967/04/31   Henri Michaux: Choix d'œuvres des années 1946-1966, Le point cardinal, Paříž (Paris)
1971/03/16 - 1971/04/31   Henri Michaux: Oeuvres récentes, Le point cardinal, Paříž (Paris)
1993/05/07 - 1993/06/20   Henri Michaux: Kresby / Dessins, Staroměstská radnice, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/09/06 - 1986/11/30   Europa/ Amerika: Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940, Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem (Köln)
1997/01/25 - 1997/03/30   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1997/04/13 - 1997/04/27   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, Kunstverein Gütersloh, Gütersloh
1997/04/13 - 1997/05/25   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert: Profil und Perspektiven einer Sammlung, S-Galerie der Sparkasse, Gütersloh
1999/06/04 - 1999/09/12   Surrealismus: Two Private Eyes. The Nesuhi Ertegun and Daniel Filipacchi Collections, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2006/03/09 - 2006/03/12   Art Karlsruhe, Messe Karlsruhe, Rheinstetten
2009/03/14 - 2009/07/12   Hypnos: Images et inconscients en Europe (1900-1949), Musée de l'Hospice Comtesse, Lille
2014/04/16 - 2014/08/17   Taking a Line for a Walk, Zentrum Paul Klee, Bern
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha

Henri Michaux

aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Encyklopédie du surréalisme, Somogy Éditions d'art, Paříž (Paris)
  1982   Neue Enzyklopödie der Kunst (Band 9)
  1991   Slovník světového malířství, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1997   Slovník světové kresby a grafiky, Odeon, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Henri Michaux: Choix d'œuvres des années 1946-1966
  1971   Henri Michaux: Oeuvres récentes
  1993   Henri Michaux, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Europa/ Amerika (Die Geschichte einer künstlerischen Faszination seit 1940), Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1997   Aspekte imaginativer Kunst im 20. Jahrhundert, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1999   Surrealism: Two Private Eyes (The Nesuhi Ertegun and Daniel Filipacchi Collections), The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
  2003   The 20th Century Reflected in the Collection of the Moscow Museum of Modern Art, Moskevské muzeum moderního umění (Московский музей современного искусства), Moskva (Moscow)
  2006   Art Karlsruhe, E&B engelhardt und bauer Druck und Verlag GmbH, Karlsruhe
  2009   Hypnos (Images et inconscients en Europe (1900-1949)), Lille métropole musée d'art moderne d'art contemporain et d'art brut (Le LaM), Villeneuve dAscq
  nedatováno   Současné umění (Katalog k putovní výstavě Oblastní galerie Liberec), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Henri Michaux, Thames & Hudson, Londýn (London)
  1971   Písmo a obraz, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1980   Kubizm (Wprowadzenie do sztuki XX wieku), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Varšava (Warszawa)
  1993   Surrealismus und Buchkunst, Edition Leipzig, Lipsko (Leipzig)
  2004   Surrealism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
  2007   Barevné dráhy snů (Studie o výtvarném umění), H&H Vyšehradská, Jinočany (Praha-západ)
  2007   Là, même dans l'ombre, la lumière (écrits sur l'art 1969-2006), Revue K, Alfortville
  2011   Hnízda snění (Kniha pasáží), Malvern, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Cestovatel bez zavazadel, Světová literatura, 100
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Henri Michaux: Kresby / dessins, Galerie hlavního města Prahy, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   ZPK 05-07/14 (Zentrum Paul Klee Bern), Zentrum Paul Klee, Bern
  2014   ZPK 08-10/14 (Zentrum Paul Klee Bern), Zentrum Paul Klee, Bern

Henri Michaux

bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Prostor uvnitř, Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)

Henri Michaux

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Postavit vejce po Kolumbovi (Poezie dvacátého století z celého světa), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Joseph Sima, Galerie Paul Facchetti, Paříž (Paris)
  1966   Joseph Sima: Ouvres anciennes et récentes (1923 - 1965)
  1974   Joseph Sima (1891 - 1971), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1987   Adriena Šimotová, Kulturní středisko Opatov, Praha
  nedat. (2001)   Čečo
  nedatováno   Václav Bláha: Odlesky
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Magnetická pole, 7., 4, Československý spisovatel, Praha
  1974   Joseph Sima: ses amis, ses contemporains
  1983   Básnické překlady (Charles Baudelaire; Malé básně v próze, Zpěvy sladké Francie, Nové zpěvy sladké Francie, O Aucassinovi a Nicolettě, Starofrancouzské zpěvy milostné i rozmarné, Má Francie, Ostatní překlady), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2004   Surrealism, Phaidon Press Limited, Londýn (London)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Dopis, Kvart, 16-17
  1963   Velká válka soch, Světová literatura, 84-99
  1965   Boj s prostorem, Výtvarná práce, 13, 5
  1966   Prostor vymezení, Sešity pro mladou literaturu, 13-14
  1967   Docela malý koníček, Sešity pro mladou literaturu, 12-12
  1967   Lenost, Sešity pro mladou literaturu
  1967   Můj král, Sešity pro mladou literaturu
  1967   Na lůžku, Sešity pro mladou literaturu, 10-10
  1967   Objev, Sešity pro mladou literaturu, 10-10
  1967   Prostota, Sešity pro mladou literaturu, 12-12
  1967   Rady nemocným, Sešity pro mladou literaturu
  1967   Uhranutí, Sešity pro mladou literaturu, 11-11
  1967   Zdálo se mi, že jsem spal, Sešity pro mladou literaturu, 12-12
  1967   Zvíře zámkožrout, Sešity pro mladou literaturu, 10-10
  1969   Čtyři světy, Sešity pro literaturu a diskusi, 26-28
  1969   Jistý Plume, Tvář, 1, 43-48
  1974   Vor Augen, Joseph Sima, 32
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Václav Bláha: Voda, vítr, světlo, Václav Bláha, Svatá Anna, Oslov (Písek)

Henri Michaux

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Tvář, 1, Svaz československých spisovatelů, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Čtyři články, Světová literatura, 37-53

Henri Michaux

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Josef Šíma: Obrazy a kresby z let 1920-1963
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Výpisky z četby vybral Petr Kabeš, Sešity pro literaturu a diskusi, 33-33
  1965   Básník, který se narodil se stoletím, Výtvarná práce
  1965   Henri Michaux, Výtvarná práce, 12-12
  1965   Od abstrakce k dekoraci (Hledání smyslu moderního umění), Výtvarná práce
  1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4, 7
  1969   Čtyři články, Světová literatura, 37-53
  1992   Novoročenky neboli péefka, Poštovní kurýr, 191
  2016   „Velké dílo“ Václava Boštíka, Václav Boštík a jeho francouzský čas, 109-119
  2016   Alain Lamaignère vzpomíná na heroické návštěvy socialistického Československa, Václav Boštík a jeho francouzský čas, 87-94