Boris Mysliveček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Boris Mysliveček: Plakáty
2004   Boris Mysliveček: Plakáty a knižní práce
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche)
1980   Brněnský plakát 1960-1978
1981   1. Bienále tvorby mladých výtvarníků jihomoravského kraje
1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
1987   Music in visual art (International networking art project)
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1989   Jihomoravská scénografie 89
1990   Současná česká kniha
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1990   Contemporary Czechoslovak Posters
1991   Vizuální interpretace / Visuelle Interpretationen (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy / Zeitgenössisches grafik-design und illustration aus Südmähren)
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1994   Vizuální interpretace II (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy)
1996   TypoDesignClub
1998   Nebe, peklo, ráj (Sdružení Q)
2000   Svet priateľov (Medzinárodná výberová výstava plagátov)
2018   Plakáty pro Divadlo na provázku
2020   Hommage: Jan Rajlich 100 x 100
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1980   Partitury (Grafická hudba, fónická poezie, akce, parafráze, interpretace), Jazzová sekce, Praha
1983   Jevištní a kostýmní výtvarníci českých divadel 83, Divadelní ústav, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Kdo je kdo v architektuře a příbuzných oborech v České republice 1993, Modrý jezdec, spol. s r.o., _
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (IX. Ml - Nou), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Boris Mysliveček (Zhmotnění ideje), Bulletin Moravské galerie v Brně, , 53, 1997, 195-198
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Boris Mysliveček: Plakáty a knižní práce
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1980   Brněnský plakát
Directory
published, title (subtitle)
1994   Partitury, adresář autorů
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1994   Partitury, soupis vystavených (přijatých) prací
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění