zdroj: https://www.databazeknih.cz/img/authors/99_/99418/radislav-matustik-qrM-99418.jpg

Radislav Matuštík

* 18. 4. 1929, Čejč (Hodonín), Slovensko (Slovakia)
† 17. 8. 2006, Slovensko (Slovakia)
Pedagogue, Photographer, Art Historian, art critic

 

nationality: Slovak
sex: Male

NK AUT: jx20041231006
VIAF: 20862538

notes:
1949 St. Reál. Gymnázium Hodonín
1949 - 1950 FiF UK Praha, odbor dejepis umenia
1950 - 1953 FiF UK Bratislava, odbor dejiny umenia a estetika, prom. historik
1953 - 1959 FiF UK, interná ašpirantúra, Csc.
1964 obhajoba PhDr.
1969 FiF UK Praha, habilitácia na doc.
Životopis
Radoslav Matuštík bol nestorom slovenskej kunsthistórie, pedagógom a kritikom, ktorý sa v 20. storočí podieľal na rozvoji, emancipácii a skvalitnení novej vednej disciplíny, akou boli dejiny a teórie slovenského výtvarného umenia.
-
Prierez kariéry:
1959 - 1973 FiF UK Bratislava, VŠ pedagóg
1973 zákaz prednáškovej a publikačnej činnosti, 2 roky bez zamestnania
1975 - 1990 MDKO Bratislava, samostatný odborný pracovník
od roku 1987 asistent riaditeľky
1990 - 1996 FiF UK, VŠ pedagóg
1990 - 1996 Považská galéria umenia Žilina, vedúci umel. - hist. Odboru
1996 - 1998 Štátna galéria Banská Bystrica, samostatný odborný pracovník

Radislav Matuštík

zdroj: https://www.databazeknih.cz/img/authors/99_/99418/radislav-matustik-qrM-99418.jpg
 

Radislav Matuštík

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1953   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Filozofická fakulta, dějiny a estetika
1953 - 1956   Univerzita Komenského, Bratislava (Bratislava), Filozofická fakulta, dějiny a estetika

Radislav Matuštík

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina), M.R.Štefánika č.2
???? - ????   Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra dějin výtvarného umění, Bratislava (Bratislava)

Radislav Matuštík

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   AICA, československá sekce, *
???? - ????   BAHAMA, *
???? - ????   Mezinárodní porota 2. Bienále grafiky Brno 1966, *1966
1982 - ????   Terén, *1982

Radislav Matuštík

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/07/09 - 1991/08/11   Umění akce, Mánes, Praha
1991/08/16 - 1991/09/29   Umenie akcie (spolu s Prahou), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
2001/04/26 - 2001/08/19   Umenie akcie 1965-1989, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2007/05/29 - 2007/06/24   Príbeh skupiny A-R, Nitrianska galéria (1999- ), Nitra (Nitra)
2018/04/04 - 2018/06/10   Psychostereotaxia, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2022/09/08 - 2022/10/29   Bytové výstavy: Permanentné alternatívy. Slovenské neoficiálne umenie 1970–1989, Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch (Galéria umenia Nové Zámky), Nové Zámky (Nové Zámky)

Radislav Matuštík

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (VIII. Man – Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Umění akce
  2001   Umenie akcie / Action Art 1965-1989, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2017   Majstrovstvo za dverami (Majstrovstvá Bratislavy v posuně artefaktu (1979-1986) v kontexte bytových výstav 70. a 80. rokov 20. storočia), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   I'm a real realist - really?, Fotonoviny

Radislav Matuštík

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1996)   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Vincent Hložník (Maľba a grafika 1941-1961), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Bauhaus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Kubizmus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Moderné slovenské maliarstvo (1945-1963), Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
  1966   Ľudovít Fulla, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1969   Nové slovenské výtvarné umenie (Nástup 1957, Nástup 1961), Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1970   Dürerova Apokalypsa, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1994   Predtým (Prekročenie hraníc 1964-1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)

Radislav Matuštík

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Bulharsko z rokov 1952 - 1953 v tvorbe Jozefa Baláža, Krajské stredisko Ústredného sväzu československých umelcov v Bratislave, Bratislava (Bratislava)
  1962   Vincent Hložník: Stratení generáli, Majestát ničoty (Protivojnové cykly 1961-62), Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1963   Rudolf Krivoš, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1964   Lugs, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1967   Ernest Špitz, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1969   Vincent Hložník, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1969   Vincent Hložník: Ilustrácie, Matica slovenská, Martin (Martin)
  1987   Vincent Hložník: Z Apokalypsy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1988   Jana Želibská, Malokarpatské múzeum, Pezinok (Pezinok)
  1988   Michal Kern: Jubilejná výstava. Tvorba z rokov 1975 - 1988, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
  1992   Juraj Bartusz: Retrospektíva, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
  1993   Dezider Tóth: Rezervácia
  1993   Igor Minárik: A2, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1994   Dezider Tóth: 67 - 94 (Je to hotové, nebo se to teprv dělá?), O.K.O. Agency / Agentúra O.K.O., Bratislava (Bratislava)
  1994   Juraj Bartusz: Ekologicko - sociologická inštalácia
  1994   Rudolf Sikora: Polčas rozpadu / Half-Live
  1996   Michal Kern: 1938 - 1994. In Memoriam, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1999   Ľubo Stacho: Video Jób / Návrat Stratených (Home-coming of the lost), Ústredný Zväz Židovských Náboženských Obcí V SR, Bratislava (Bratislava)
  1999   Vladimír Kordoš, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2000   Vladimír Kordoš, Varias Group, a.s., Žilina (Žilina)
  2011   Michal Kern, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2012   Jana Želibská: Zákaz dotyku / No Touching, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  nedatováno   Ľubo Stacho
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1996)   Povážská galéria umenia Žilina / Museum of Art Žilina 1976-1996
  1956   R. Dúbravec, Fero Kráľ: Kresby, grafika, Dielo - podnik Slovenského fondu výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1960   Vincent Hložník: 1. máj 1918 v Mikuláši, Výtvarní umělci Liptova k 15. výročiu oslobodenia ČSR
  1961   Súčasná slovenská grafika (1945 1960), Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
  1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
  1989   Suterén
  1991   Umění akce
  1993   I. poschodie, Slovenská výtvarná únia, Bratislava (Bratislava)
  1994   Fragments / Fragmente (Slowakische Kunst der neunziger Jahre / Slovak Art of the Nineties), Hochschule für angewandte Kunst (1971-1998), Vídeň (Wien)
  1994   Výtvarná Žilina '94, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1995   Klára Bočkayová - Igor Kalný, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1995   Sen o múzeu? (Umenie 90. rokov), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Body and the East (From the 1960s to the Present), Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
  2001   Rezonancie 1998, Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)
  2001   Umenie akcie / Action Art 1965-1989, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2003   Rezonancie 2001, Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  2015   Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, Mária Čorejová
  nedat. (1991)   Informel (Slovenská abstrakcia 1960 - 1966), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Peter Rónai: 1 + 1 = 3, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Inde, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Očami X (Desať autorov o súčasnom slovenskom výtvarnom umení), Orman, Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2000   I. otvorený ateliér - 1970 Bratislava, Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava (Bratislava)
  2002   Milan Dobeš, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2010   Bratislavské konfrontácie, Petum, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Monogramista T.D (Nie som autor, som metafora), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2016   Peter Rónai: Opačně Fungujúce Umenie, FO ART, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Článek živé tradice (K výstavě "Cez žiale a boje k slobode" v SNG v Bratislavě), Výtvarná práce
  1959   Peter Matejka 1938-1958, Výtvarná práce, 11
  1960   Bratislavské výstavy (Leden-březen), Výtvarná práce-10
  1960   Bratislavské výstavy v dubnu a květnu, Výtvarná práce-10
  1960   Bratislavské výstavy v říjnu a listopadu, Výtvarná práce, 13
  1960   Bratislavské výstavy v září a říjnu, Výtvarná práce, 10
  1961   Bratislavské výstavy v dubnu, Výtvarná práce
  1961   Bratislavské výstavy v květnu, Výtvarná práce
  1961   Bratislavské výstavy v únoru a březnu, Výtvarná práce, 10-11
  1961   Výstava výtvarníků Západoslovenského kraje, Výtvarná práce
  1961   Z východoslovenských výstav, Výtvarná práce, 11
  1964   Vincent Hložník - ilustrátor, Knižní kultura, 1, 2, 42-45
  1966   Bratislavské výstavy v júni, Výtvarná práce
  1966   Ferdinand Hložník, maliar zo..., Výtvarná práce
  1966   Galéria mladých uviedla..., Výtvarná práce
  1966   Jediná tohtomesačná domáca mallarska výstava..., Výtvarná práce
  1966   Kruh priateľov detskej knihy..., Výtvarná práce
  1966   La partie slovaque de la présente exposition..., Výstava mladých / Exposition des Jeunes, 14-16
  1966   Ozajstnou veľkou udalosťou..., Výtvarná práce
  1966   Rokem narodenie patrí k výtvarníkom..., Výtvarná práce
  1966   Sochári vystupujú hneď ve dvojici..., Výtvarná práce
  1966   Z bratislavských výstav, Výtvarná práce
  1967   Hovory 15, Výtvarná práce
  1969   Etická visionářská exprese Vincenta Hložníka..., Vincenc Beneš
  1987   Absencia kritiky (?), Sborník památce Václava Navrátila, 63-81
  1991   Cnosť geometrie, Kultúrny život, 14-14
  1996   Slovenská časť prítomnej výstavy..., Výstava mladých / Exposition des Jeunes
  2006   K základným otázkam boja za socialistický realizmus vo výtvarnom umení, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 58-60
  2006   Sochárske problémy výstavy Hrozby a nádeje ľudstva, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 115-116
  2006   Suterén, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 457-459
  2006   Terén - alternatívne akčné zoskupenie 1982 - 1987, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 378-379
  2015   Vladimír Kordoš. Od A po Y / From A to Y, Galéria 19 = 5 rokov / Gallery 19 = 5 years, 53-55
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Umelecké pohľadnice (V. Hložník), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)

Radislav Matuštík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Vincent Hložník: Ilustrácie, Matica slovenská, Martin (Martin)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Bauhaus, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1966   Umenie a gýč, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)

Radislav Matuštík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Umenie a gýč, Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)

Radislav Matuštík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/09/30 - 1988/11/konec   Michal Kern: Tvorba z rokov 1975 - 1988, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1991/06/14 - 1991/08/18   Pavol Breier: Fotografie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/07/04 - 1991/08/11   Július Koller: Post-komunikácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/04/30 - 1992/05/24   Rudolf Fila: Barokový cyklus, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/06/13 - 1992/07   Juraj Bartusz: Retrospektíva, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1992/07/16 - 1992/08/30   Ľubomír Ďurček: Časť, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/10/13 - 1992/12/06   Milan Bočkay: Maľby, Kresby - alebo to, čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/11 - 1992/12   Juraj Bartusz: Retrospektíva, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/11/13 - 1992/12/06   Milan Bočkay: Malby / Kresby: Alebo, to čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte, Považská galéria, Považská Bystrica (Považská Bystrica)
1993/01/26 - 1993/02/28   Juraj Bartusz, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/01/28 - 1993/02/28   Milan Bočkay: Maľby, Kresby - alebo to, čo uvidíte, nebude to, čo uvidíte, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1993/04/27 - 1993/05/29   Jana Želibská: Posledné krmenie, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/12/17 - 1994/02   Igor Minárik: A2, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1994/04/26 - 1994/05/22   Rudolf Sikora, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/07/26 - 1994/09/25   Pavlína Čierna: Denník, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/08/12 - 1994/09/18   Rudolf Sikora: Polčas rozpadu, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/10/13 - 1994/12/11   Juraj Bartusz: Inštalácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/12/20 - 1995/02/19   Jozef Jankovič, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/03/23 - 1995/04/30   Jozef Jankovič, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1995/05/18 - 1995/06/17   Jozef Jankovič, CK Nábrežie (Centrum kultúry Nábrežie), Nové Zámky (Nové Zámky)
1995/10/24 - 1995/12/03   Peter Meluzin: Mouse Killer - Deratizácia - Deartizácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/02/20 - 1996/03/31   Michal Kern: 1938 - 1994, In memoriam, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/06/12 - 1996/07/07   Michal Kern: 1938 - 1994, In memoriam, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1996/12/19 - 1997/01/26   Jana Želibská, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1997/12/18 - 1998/02   Jozef Jankovič: Grafika, Bethlenov dom, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1997/12/18 - 1998/02/polovina   Miloš Urbásek: Grafika a pastely, Bethlenov dom, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1989/04/14 - 1989/04/28   Suterén, Dům Konventná 14, Bratislava (Bratislava)
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/05/21 - 1991/07/21   Tamara Klimová - Alojz Klimo, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/10/20 - 1992/01/20   Slovenské výtvarné umenie 20. storočia zo zbierok PGU, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/01/17 - 1992/03/01   Informel: Slovenská abstrakcia 1960–1966, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1992/03/12 - 1992/05/02   Ján Fekete, Stano Bubán, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/02/15 - 1994/02/13   Nové akvizície PGU (1990 - 1993), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/02/22 - 1994/04/10   Prieskum z prieskumu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/03/03 - 1994/04/03   Výtvarná Žilina ´94, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/06/21 - 1994/07/17   Prieskum II., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/03/03 - 1995/04/23   ...Predtým (Prekročenie hraníc 1964 -1971), Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/06/27 - 1995/08/13   Klára Bočkayová - Igor Kalný, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1995/12/21 - 1996/02/11   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1996/03/08 - 1996/04/14   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1996/04/27 - 1996/05/14   Sen o múzeu?: Umenie 90. rokov, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
1996/05/28 - 1996/08/11   Povážská galéria umenia Žilina 1976-1996, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)

Radislav Matuštík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1969/11/26 - 1970/01/01   národní umělec Vincent Hložník: Grafika z posledních let, Galerie Hollar, Praha
1970/01/20 -   Ilustrace národního umělce Vincenta Hložníka, Památník národního písemnictví, Praha
1987/03/09 - 1987/03/20   Rudolf Sikora: Sústredenie a rozpad energií - Antropický princíp, Ústav aplikovanej kybernetiky, Bratislava (Bratislava)
1987/10/06 - 1987/11/15   Vincent Hložník: Z Apokalypsy, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1988/09/30 - 1988/11/konec   Michal Kern: Tvorba z rokov 1975 - 1988, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1994/03/18 - 1994/05/06   Dezider Tóth: Ex, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/04/26 - 1994/05/22   Rudolf Sikora, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1994/06/09 - 1994/08/03   Roman Galovský: Accelerator, Mestský hrad, Barbakan, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1994/08/12 - 1994/09/18   Rudolf Sikora: Polčas rozpadu, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1995/10/24 - 1995/12/03   Peter Meluzin: Mouse Killer - Deratizácia - Deartizácia, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1956/05/17 - 1956/06/10   R. Dúbravec, Fero Kráľ: Kresby, grafika, Galéria Dielo, Martin (Martin)

Radislav Matuštík

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Výtvarné umění na stránkách našich časopisů, Výtvarná práce
  1959   Před dokončením bratislavského Slavína, Výtvarná práce
  1966   Bauhausu je věnována.., Výtvarná práce
  1966   Ceny Cypriána Majerníka za rok 1965, Výtvarná práce, 11
  1971   Zprávy (Dürerova Apokalypsa), Výtvarná práce
  2019   Artefakt do ruky (Autorská kniha na bytových umeleckých stretnutiach), Flash Art, 53, 37-41

Radislav Matuštík

year of award   award name, type, notes
1990   Head of Department of Art History