Oldřich Michael Brož

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   České vysoké učení technické, Praha ,
? - ?   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha , Weidlich Evžen