Jana Horneková

* 4. 11. 1936, Praha, Česká republika (Czech Republic)
16. 3. 2007, Praha, Česká republika (Czech Republic)
art theorist, art historian

 

signature: Jho
nationality: Czech
sex: male

word:
Působila v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, kde se v letech 1981-1997 odborně věnovala sbírkám keramiky 20. století, poté byla kurátorkou v Národní galerii – Veletržním paláci. Od konce 50. let se zabývala také památkovou péčí. Významná byla především její autorská a organizační práce na přípravě výstav výtvarného umění. Ze zhruba stovky výstav, které vytvořila nebo se na nich autorsky podílela, vzpomeňme monografické výstavy Jaroslava Horejce (1971) nebo Heleny Johnové (1987), celou řadu výstav současné keramické tvorby, textilu, fotografie, volného umění a designu, dále průřezovou výstavu České art deco (1999), z památkářských výstav podíl na projektu Praha 1860-1960. Spolupracovala na zpracování podkladů při vyhlašování Prahy památkovou rezervací (1971) a na přípravě Sympozia o ochraně uměleckých památek 19. a 20. stol (1971, podíl UNESCO). Pracovala na organizaci tří ročníků Mezinárodního keramického sympozia v Bechyni. Texty publikovala např. v časopisech Tvar, Umění a řemesla či Glass Review. Do publikace Josip Plečnik, architekt Pražského hradu (1996) napsala kapitolu Byt prezidenta T. G. Masaryka na Pražském hradě, dále publikovala ve sborníku Rezidence primátora hl. města Prahy (2001), v průvodci Müllerova vila (2002), dále texty do katalogů: Praha 1890-1930 (1999), stať Umělecké tradice školy in Šperk - kámen – kov. SUPŠ klenotnická v Turnově (2002) atd. Spolupracovala na průvodcích Národní galerie: Umění 19. století (2002), Muzeum českého kubismu v Domě U Černé matky boží (2004), Umění 1900-1960 (2006).

notes:
historička, pracovnice státní památkové péče