Stefan Milkov

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Stefan Milkov
1993   Stefan Milkov: 1993 - Rodina
1998   Stefan Milkov: Corpus angelicus
2004   Stefan Milkov
2019   Stefan Milkov: Neklidné časy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1987   Lidový dům Praha Vysočany
1987   Tvrdohlaví
1987   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1988   Výstava patnácti (Generace osmdesátých let)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Barevná plastika
1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci)
1988   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988
1988   Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
1989   České sochařství 1948/88
1989   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví
1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles
1989   Tvrdohlaví
1989   Tvrdohlaví
1990   Nová skupina
1990   Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures
1990   Česká alternativa (Produced by Linhart´s Foundation)
1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990)
1990   Dialogue Prague - Los Angeles
1991   3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví
1992   Sovinec 1989/91
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Behémót
1993   Jakub a anděl
1994   Dílna 94 (Mikulovské výtvarné sympozium)
1994   Vyšehrad ´94
1994   Generation der Prager 5 (Bildende Kunst)
1994   4 x 10 Plastiken aus Thüringen Bayern Tschechien Slowakei
1995   Dílna 95 (Mikulovské výtvarné sympozium, druhý ročník)
1996   Dílna 96 (Mikulovské výtvarné sympozium, třetí ročník)
1996   Slávnosť (25 kunstenaars uit de Tsjechische en de Slowaakse Republiek)
1997   Sympozium železné plastiky 1997
1997   Dílna 97 (Mikulovské výtvarné sympozium, čtvrtý ročník)
1997   Pardubické valy 1997
1999   Gansova muzejní a vlastivědná společnost Moravský Beroun (Katalog výstav (1994 - 1998))
2000   Pomník Franzi Kafkovi
2001   Stanislav Diviš: První světová výsava dislektického realismu, Stefan Milkov: Sochy a domácí potřeby
2002   Sochařské portréty Ondřeje Špačka (2000 - 2002)
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2003   Dílna 03 (Mikulovské výtvarné sympozium, desátý ročník)
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2004   Lhotský Pelechov
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2007   Umění porodit
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Lhotský - Pelechov
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2009   Kaifosz / Milkov: Vzlet
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2012   12 let Galerie v Kapli
2013   Metamorphoses (Proměny ženy ve výtvarném umění: Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2013   Výzva
2015   Tvrdohlaví 2015
2016   Šumění andělských křídel (Anděl v evropském výtvarném umění)
2019   Návraty
2020   20. století, 80. - 90. léta / The 1980s and 1990s (1)
nedat.   2. výstava domácích prací posluchačů všup
nedatováno   Bronz
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2000   Sochy v Praze 1980-2000 / Sculptures in Prague 1980-2000 (Současné sochařství v pražském veřejném prostoru / Contemporary sculpture in Prague public space), Agentura Kdo je kdo, _
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2001   ZŠ Brána jazyků, Základní škola Brána jazyků, Praha
2004   Třinecké dny umění aneb umění v nemocnici Třinec, ,
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (VIII. Man - Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
  Pomník Franze Kafky, Věstník, , , , 8-9
1987   Neděle na výstavě (Nestrkat hlavu do písku), Rudé právo, , , 1987/07/06, -
1988   Tvrdohlaví, Československý architekt, 34, 12, 1988, -
1988   Česko-slovenské sochařství ve Varšavě, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 18, 1988/11/22, 6-
1988   Zpráva o založení umělecké skupiny "Tvrdohlaví" (publikováno v Flash Art No 139, March - April 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 37-37
1988/07/05   Jak se zdobí hotel, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 8, 1988/07/05, -
1989   Tvrdohlaví podruhé, Tvorba, , 38, 1989/09/20, 8-8
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1989   Kdo měl 22. 12. 1987 v 17 hodin čas a chuť..., Tvrdohlaví, , , 1989, 0-0
1989   Skok mladých výtvarníků z periférie do centra Prahy aneb Podruhé Tvrdohlaví, Mladá fronta, , , 1989, -
1989   Tvrdě o Tvrdohlavých, Svobodné slovo, , , 1989, -
1989   Opět Tvrdohlaví, Lidová demokracie, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví - čas (národní) sebereflexe (K výstavě v pražské výstavní síni ÚLUV), Rudé právo, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví kriticky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví znovu na scéně, Zemědělské noviny, , , 1989/09/16, -
1989   Opět Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 18, 1989/09/05, 3-3
1990   Stefan Milkov, Tvar, , , 1990/05/03, 15-15
1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 37-40
1990   De Hårde Hoveder / Les Tetes Dures (Kort historie, Personerne / Brève histoire, Personnages), Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures, , , 1990, -
1991   Stále Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Národní Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Ztvrdlí Tvrdohlaví, Občanský deník, , , 1991/09/30, 0-0
1991   Současná výstava v nejvyšším patře Městské knihovny v Praze je Hledání Tvrdohlavých, Práce, , , 1991/10/09, 0-0
1991   Tvrdohlaví napotřetí (Tajná znamení a Kašpárkův pád), Lidové noviny, , , 1991/06/30, 0-0
1991   Tvrdohlaví III (v Národní galerii), Mladá fronta Dnes, , , 1991/09/13, 0-0
1991   Postmoderna v Národní galerii, periodikum, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Nechce se mi věřit...), Tvorba, , 38/39, 1991, 22-22
1991   Splněn tajný sen Tvrdohlavých: Dobytí Národní galerie, Rudé právo, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví 1987 - 1990, Výtvarné umění, , 1, 1991, 41-44
1992   Tvrdohlaví, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 23, 1992/11/12, 2-2
1992   Tajné znamení (Rozhovor se Stefanem Milkovem), Výtvarné umění, , 4, 1992, 28-35
1994   Vyšehrad '94, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 12, 1994/06/16, -
1995   Wieder Frühling in Prag (Eigenständig und selbstbewußt: Prager Künstler vor der Kamera des Fotografen und im Gespräch), Journal die bunten seiten unserer Zeitung, , , 1995/05/13, 1-1
1995   Mikulovské sympozium Dílna 95, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 22, 1995/11/02, 5-
1995   Gabriel - Suška - Milkov (zámek Vsetín - atrium), Prostor Zlín, 3, 10 - 11, 1995/10, 3-
1997   Protože víme, že neexistuje žádný rychlokurz..., Pardubické valy 1997, , , 1997, 0-0
1999   Tvrdohlaví chalupáři (Stará parta ve Valdštejnské jízdárně), Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Ale přece: Tvrdohlaví spolu vystavují po osmi letech, Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Tvrdohlaví (Místo prologu, Kalendárium skupiny 1987-1991, Místo epilogu), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 10-27
1999   Stefan Milkov, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 50-54
1999   Stefan Milkov (obrazová část), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 125-135
1999   Ohlédnutí za jedním zápasem (Praha, Valdštejnská jízdárna, Tvrdohlaví V., 16. 4. - 23. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 12, 1999/06/10, 1-1
1999   Tvrdohlaví ve Valdštejnu, Týdeník Rozhlas, , , 1999, -
1999   Tvrdohlaví se po letech sešli v Jízdárně Pražského hradu, Lidové noviny, , , 1999/04/17, -
1999   O Tvrdohlavých s odstupem deseti let, periodikum, , , 1999, -
2003   Sympozium v městě, ve kterém zpívají domy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 22, 2003/11/06, 5-5
2004   Nové sochy v parku Hadovka (Sdílení cesty mezi architekturou a veřejným prostorem), Revue art, , 2, 2004, 2-5
2005   Stefan Milkov (1955), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 242-247
2005   Stefan Milkov, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 481-482
2005   Čekám, až to přijde (Otázky pro Stefana Milkova), Revue art, , 1, 2005/1, 18-25
2007   Příchozí (Stefan Milkov), Revue Art, , 1, 2007/1, 34-35
2008   Róna, Milkov, Lhotský aneb tvrdohlavá buňka z Umprumky, Time IN, , , 2008/10/01, -
2008   Aukce současného umění (Woxart), Revue Art, , 4, 2008/4, 54-59
2009   Tvrdohlaví po dvaceti letech, Revue Art, , 1, 2009, 20-25
2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 154-167
2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 154-167
2010   Opilý, ale hodný anděl, Pátek Lidových novin, 23, 34, 2010/08/27, 32-33
2012   Rád bych se hodně věnoval realizacím pro veřejný prostor (Rozhovor se Stefanem Milkovem), Prostor Zlín, 19, 4, 2012, 29-31
WWW
published, title (subtitle)
  Stefan Milkov (artlist.cz)
  Tvrdohlaví (artlist.cz)
  Stefan Milkov (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Stefan Milkov
2005   Stefan Milkov: Plastiky a obrazy
2010   Stefan Milkov: Sochy, modely, projekty, vize
2013   Stefan Milkov: Výběr 2003 - 2013
2019   Stefan Milkov: Socha
2019   Stefan Milkov: Plastiky a obrazy I
2019   Stefan Milkov: Plastiky a obrazy II.
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Umělecká skupina Tvrdohlaví: 1. společná skupinová výstava uměleckých děl (David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Róna, Skála, Suška, Marhoul)
1988   Výstava patnácti
1989   Umělecká skupina Tvrdohlaví
1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles (Sympozium konané u příležitosti výstavy Dialog Praha/Los Angeles)
1990   Nová skupina (Opava)
1990   De harde hoveder (Tvrdohalvi - 9 kunstmere fra Prag)
1990   Dialogue Prague - Los Angeles
1992   Sochařství 1988-1992 (Generace osmdesátých let)
1993   Šedá cihla 34/1993
1995   Setkání Tvrdohlavých (Sochy, objekty)
1996   Fragmenty (Část expozice z holadského Vendray)
1996   Slávnosť (26 artist from the Czech and Slovak Republic / 26 umělců z České a Slovenské Republiky)
1996   Slávnosť (26 artist from the Czech and Slovak Republic / 26 umělců z České a Slovenské Republiky)
1996   Slavnostní otevření Galerie Bayer & Bayer
1998   Michal Gabriel, Stefan Milkov: Sochy
1999   Exkluzivní vernisáž výstavy předních českých umělců
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví
1999   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví / 4. Exhibiton of Artistic Group Hardheads
2000   Pomník Franzi Kafkovi / Franz Kafkas Denkmal / Franz Kafka Memorial
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Markéta Jírová: Obrazy, Stefan Milkov: Sochy
2003   Umělecká skupina Tvrdohlaví
2003   Art Safari 6
2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka)
2006   Podvědomí
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   His Master´s Freud
2006   Přibližovadla (auta, motorky, vlaky, lodě, vzducholodě, vesmírné lodě, rakety, ufa, tanky, letadla, brusle, sáňky, kočárky... v dílech mistů minulých, současných i budoucích)
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Česká plastika
2008   The Tvrdohlaví Group 20 Years on
2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...)
2011   Letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture
2011   Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010
2012   XX. letní keramická plastika / Summer Exhibition of Ceramic Sculpture
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2014   XXI. letní keramická plastika v Roztokách u Prahy
2015   Letní výstava umělců z okruhu galerie
2016   25. Letní keramická plastika / Summer exhibition of ceramic sculpture
2017   24. Letní keramická plastika
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   Aukce umění
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015)
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016)
2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017)
2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017)
2019   Aukce vybraných děl (07/11/2019)
Work
published, title (subtitle)
2000   Pomník Franzi Kafkovi (soutěžní návrh)
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
1996   Slávnosť (Informatie)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie Mona Lisa
Calender
published, title (subtitle)
1999   Tvrdohlaví 1999
2006   Jindrovi
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
Catalogue List
published, title (subtitle)
1991 -   Stefan Milkov
nedatováno   Stefan Milkov ((Galerie Art Centrum))
Poster
published, title (subtitle)
1988   Výstava patnácti
1989   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989
1993   Šedá cihla 34/1993
1995   Michal Gabriel, Čestmír Suška, Stefan Milkov: Plastiky
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; česká
  Aukce 2004; česká
  Aukce 2004; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie české plastiky, ArtPro (Umění od r. 1920 po současnost)
Program
published, title (subtitle)
1997   Východočeská galerie v Pardubicích červenec srpen září 1997 (Pardubické valy Brabenec Císařovský Eliáš Gabriel Milkov Plieštik Sobotka Suška)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
1988/01/18   Tvrdohlaví
nedatováno   Od Tvrdošíjných k Tvrdohlavým a dál
Press News
published, title (subtitle)
1997   Dílna 94 - 97 (Mikulovská sympozia)
1998   Stefan Milkov: Corpus angelicus
2000   Galerie umělecké skupiny Tvrdohlaví
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)