Miroslav Horníček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1983   Miroslav Horníček
1988   Miroslav Horníček: Koláže
2000   Miroslav Horníček: Koláže
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1983   100+1 salonů kresleného humoru
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1966   Miroslav Horníček, Orbis, Praha
1982   175 autorů (Čeští prozaici, básníci a literární kritici publikující v 70. letech v nakladatelství Československý spisovatel), Československý spisovatel, Praha
1989   Malá galerie autorů Československého spisovatele, Československý spisovatel, Praha
2003   V takový krásný společnosti, Chýnov (Tábor), Chýnov (Tábor)
2004   Nesmazatelné stopy (Portréty osobností Vysočiny), Hynek Jurman, Štěpánov nad Svratkou (Žďár nad Sázavou)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Národní divadlo a jeho předchůdci (Slovník umělců divadel Vlasteneckého, Stavovského, Prozatimního a Národního), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1994   Slovník české prózy 1945-1994, Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1994   Mirtoslav Horníček: Dobře utajené housle, Slovník české prózy 1945-1994, , , 1994, 111-113
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Miroslav Horníček: Koláže
1988   Miroslav Horníček: Koláže a barevné hry
1990   Miroslav Horníček: Koláže a hry
1993   Miroslav Horníček: Koláže
1997   Miroslav Horníček: Koláže
1998   Koláže Miroslava Horníčka
1998 asi   Miroslav Horníček: Koláže
1999   Miroslav Horníček: Koláže
2000   Miroslav Horníček: Koláže
2001   Koláže Miroslava Horníčka
2018   Miroslav Horníček: Koláže
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Miroslav Horníček, Pavel Kopp:Chvilky s Itálií
1996   Žena v tvorbě českých grafiků a sochařů
2000   Praha světácká (Malby, kresby, grafiky, sochy, objekty, fotografie a karikatury předních českých a slovenských autorů)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Miroslav Horníček: Nahodilá setkání v čase
Poster
published, title (subtitle)
2000   Miroslav Horníček: Koláže
2000   Písně a smích
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1986   Beseda nad knihou Trojhlas
Occassional Print
published, title (subtitle)
1987   Ohlas na trojhlas
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2011   Jmenný seznam osobností portrétovaných Václavem Chocholou
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1982   Grafika na Malé scéně