Miroslav Horníček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1968   Javorové listy, Nakladatelství Olympia, Praha
1969   Javorové listy, Nakladatelství Olympia, Praha
1971   Pohlednice z Benátek, Nakladatelství Olympia, Praha
1977   Dobrý den, socho!, Orbis, Praha
1980   Jak hledat slunce, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha